BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Komunikaty

2015-03-12

Przerwa w dostępie do systemów bankowości internetowej i mobilnej

Informujemy, że 13.03 (piątek) od godz. 23:00 do godz. 24:00 oraz 14.03 (sobota) od godz. 23:00 do godz. 24:00 bankowość internetowa i mobilna będą niedostępne ze względu na zaplanowane prace serwisowe.

Przepraszamy za utrudnienia.

Please be informed that from 23:00 until 24:00 on 06.03 (Friday) and from 23:00 until 24:00 on 06.03 (Saturday) electronic banking and mobile banking channels will not be available due to scheduled maintenance activities.

Apologize for any inconvenience.

powrót

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.