BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Komunikaty

2015-03-12

Zmiany Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

english version

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z „Regulaminem rachunków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w BNP Paribas Banku Polska SA”, „Regulaminem czynności kredytowych i zabezpieczających dla Mikro przedsiębiorstw” oraz „Regulaminem czynność kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach linii biznesowej Retail Banking” od 15 kwietnia 2015 obowiązywać będą nowe stawki w zakresie poniższych opłat:

CZĘŚĆ D DODATKOWE OPŁATY I PROWIZJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW

  • Wprowadzenie opłaty 3% min 5 zł za wypłaty z bankomatów sieci Euronet kartą debetową dla Klientów posiadających pakiet Biznes Przelew, Biznes Gotówka, Biznes Optymalny.

CZĘŚĆ E PRODUKTY KREDYTOWE

Poniższe opłaty dotyczą Klientów prowadzących działalność na zasadach uproszczonej księgowości

  • Zmiana opłaty na 500 zł za zmiany prawnych form zabezpieczeń kredytu/ pożyczki na wniosek Klienta.
  • Wprowadzenie stałej opłaty 500 zł za zmiany inne niż następujące: zmiana prawnych form zabezpieczeń kredytu/pożyczki na wniosek Klienta, zmiana waluty kredytu/pożyczki ( przewalutowanie), zmiana harmonogramu spłat nie związana ze zmianą okresu kredytowania, prolongata terminu spłaty kredytu/ pożyczki o charakterze nieodnawialnym, prolongata techniczna kredytu o charakterze odnawialnym oraz inne zmiany nie wymienione w Taryfie Prowizji i Opłat.

INNE ZMIANY

  • Dokument Karta Dysponowania Rachunkami oraz Karta Wzorów Podpisów oznaczają ten sam dokument.
  • Wprowadza się opłatę za przelew natychmiastowy. Bank poinformuje Klientów o terminie kiedy usługa zostanie udostępniona.

Posiadacz Rachunku/ Kredytobiorca w terminie 14 dni od otrzymana informacji o zmianie Taryfy Prowizji i Opłat może wypowiedzieć umowę Rachunku/ Kredytu, w przeciwnym razie uznaje się, że zmiana ta została przez niego zaakceptowania i jest obowiązująca.

powrót

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.