BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Komunikaty

2015-05-06

List Prezesa Banku

Szanowni Państwo,

Witam Państwa w Banku BGŻ BNP Paribas!

Mam przyjemność poinformować, że 30 kwietnia 2015 roku, po dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, nastąpiło połączenie BNP Paribas Banku Polska S.A. z Bankiem BGŻ S.A. Od tego dnia, działamy pod nazwą Bank BGŻ BNP Paribas.

Powyższa zmiana nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych działań. Połączony bank stanie się następcą prawnym i wstąpi we wszystkie dotychczasowe prawa oraz obowiązki BNP Paribas Banku Polska S.A. Umowy zawarte przez Państwa z BNP Paribas Bankiem Polska pozostają w mocy i nie wymagają podpisywania aneksu. Numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie, aktywne pozostają wszystkie karty i numery PIN. Na drugiej stronie listu znajdą Państwo najważniejsze informacje na temat połączenia obu instytucji. Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod dotychczasowym numerem infolinii 0 801 322 322, a także w naszych placówkach oznaczonych logo BNP Paribas Bank.

Po połączeniu staliśmy się jedną z największych instytucji finansowych w Polsce. Jako bank uniwersalny, dysponujemy ofertą dopasowaną do potrzeb klientów indywidualnych, klientów z segmentów mikro i MSP oraz klientów korporacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-spożywczego. Pod względem aktywów znajdujemy się na siódmym miejscu na rynku wśród banków komercyjnych. Nasze akcje nadal notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jesteśmy przekonani, że jako jeden bank będziemy mieli możliwość zaoferowania szerszej gamy produktów i w jeszcze lepszym stopniu odpowiemy na potrzeby naszych klientów. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej, szeroko dostępnej i profesjonalnie przygotowanej oferty produktów finansowych oraz obsługi na najwyższym poziomie.

Troska o jakość usług i wygodę klientów jest dla nas kluczowa. Dołożymy wszelkich starań, aby proces integracji przebiegał w sposób przyjazny dla Państwa.

Z poważaniem,
Józef Wancer
Prezes Zarządu
Bank BGŻ BNP Paribas

powrót

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.