BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ
 
zaloguj się
Platforma
Finansowa dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global
 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe
 
zaloguj się
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET
 
zaloguj się
BiznesPL@NET
 
zaloguj się

Komunikaty

2009-07-30

Zmiana godziny księgowania dyspozycji z datą bieżącą w systemach bankowości internetowej

Informujemy, że od 29 lipca do odwołania, dyspozycje przelewów krajowych w złotówkach składane do godz. 20.00 w systemach bankowości internetowej Pl@net i BiznesPl@net, będą księgowane z datą bieżącą. Dyspozycje składane po godzinie 20.00 będą księgowane i realizowane z datą następnego dnia roboczego. 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem realizacji płatności w okresie łączenia systemów informatycznych Fortis Banku i Dominet Banku, czyli w dniach od 31 lipca do 3 sierpnia.

powrót

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.