BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Promocja przedterminowej spłaty

Jeśli posiadasz w naszym banku kredyt hipoteczny, oszczędnościowo-hipoteczny, budowlano hipoteczny, oszczędnościowo budowlano-hipoteczny, mieszkaniowy, mieszkaniowy refinansowy. MULTI-hipoteka lub pożyczkę hipoteczną teraz masz szansę zaoszczędzić.
  • Spłacając swój kredyt w całości lub w części do dnia 31 grudnia 2009 r. - nie poniesiesz kosztów prowizji za wcześniejszą spłatę.
  • Możesz dokonać spłaty kredytu w dowolnym dniu roboczym.
  • Umożliwimy Ci szybkie dokonania spłaty kredytu - dyspozycja zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym po dniu jej złożenia w Banku.
  • Masz możliwość złożenia dyspozycji spłaty nie tylko w Oddziale Banku, ale również poprzez system Pl@net oraz Centrum Telefoniczne.
  • Tylko teraz możesz nadpłacić kredyt po średnim kursie NBP.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.