BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Aktualności

ban_fundacja_0710

Nasza fundacja pomaga dzieciakom w Łodzi

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci otrzymało wsparcie w wysokości dwudziestu tysięcy złotych

Trzy świetlice środowiskowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łodzi zostały laureatami konkursu grantowego „Łódź miasto przyszłości”. Konkurs miał na celu wyłonienie i wsparcie finansowe realizacji najlepszych projektów, których celem jest uatrakcyjnienie pobytu dzieci w świetlicach. Partnerem projektu fundacji była Loża Łódzka BCC.

Projekty zwycięskich placówek związane są z tematyką kultury, sztuki i ekologii. Ich uczestnikami będzie kilkadziesiąt dzieciaków, które wyruszą na podbój przygody szlakiem teatrów, kinematografii i przyrody swojego regionu. A ponieważ Łódź to miasto, w którego historie wpisał się mocno polski przemysł i ekonomia – młodzi ludzie również te zagadnienia będą poznawać w ciekawej formie.

Wiele dzieci w Łodzi ze względu na swoją trudną sytuację rodzinną nie ma możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Zdarza się, że „wychowują się” na ulicach i podwórkach. TPD w Łodzi robi wszystko, aby im pomóc. Pierwszym krokiem jest „przyciągnięcie” ich do świetlicy. Aby to zrobić – nasza działalność musi być atrakcyjna dla tych młodych ludzi. Wsparcie Fundacji BNP Paribas z pewnością przeliczy się na bardziej efektowną pomoc potrzebującym dzieciom – powiedziała pani Jadwiga Galicka-Załęska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łodzi.

Wręczenie symbolicznego czeku dla TPD miało miejsce podczas gali Biznesmena Roku Regionu Łódzkiego. W imieniu BNP Paribas czek przekazał prezes zarządu Frederic Amoudru. Ponadto całemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci z łódzkich świetlic TPD.

 

Wręczenie czeku dla TPD
 
Przemówienie prezesa Frederica Amoudru
 
Wystawa prac dzieci
 
Przekazanie czeku towarzyszyło gali
Menedżera Roku Regionu Łódzkiego


Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.