BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Aktualności

ban_fundacja_0710

Kolorowe wizje pięknego miasta w oddziale banku w Sosnowcu

Finał konkursu plastycznego Fundacji BNP Paribas dla dzieciaków z domów dziecka

Równowaga pomiędzy naturą a industrializacją oraz ład i porządek to główne motywy podejmowane przez uczestników konkursu plastycznego „Sosnowiec - miasto przyszłości”.
Najpiękniejsze prace, zgłoszone do konkursu, zostały wystawione w oddziale przy ul. Małachowskiego w Sosnowcu. Zwycięzcę konkursu w drodze głosowania wybrali klienci banku.

Beata Zych, dyrektorka oddziału tak podsumowała konkurs: Wystawa obrazków cieszyła się dużym zainteresowaniem klientów. Każda z wystawionych prac miała swoich zwolenników, którzy w tych dziecięcych wizjach odnajdywali swoje własne marzenia i życzenia dotyczące wyglądu miasta.

Oprócz nagród dla dzieci fundacja ufundowała również grant dla placówki, mającej pod swoją opieką zwycięzcę. Serdecznie dziękujemy za wsparcie. Nasze wyposażenie jest stare i zniszczone, a za przekazane przez Fundację BNP Paribas środki kupimy nowe tapczany – dziękowała za wsparcie pani Agnieszka Rykała, dyrektor placówki.

Po wręczeniu nagród dzieciaki miały okazję podpatrzeć na czym polega praca w banku. Była to dla nich pierwsza w życiu wizyta w tego typu instytucji – więc ciekawe były wszystkiego.

Wystawa prac w oddziale banku
 
Nikodem – zwycięzca konkursu i jego obrazek  
Dzieciaki z wychowawcami i Beatą Zych – kierownikiem oddziału, podczas finału konkursu w oddziale banku


Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.