BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Aktualności

ban_fundacja_0710

Wielkie sukcesy małych ludzi

Program stypendialny „Skrzydła z Fundacją BNP Paribas” na półmetku

Program ten nasza fundacja realizuje we współpracy z Caritas POLSKA. Skierowany jest on do uczniów, którzy z powodu niekorzystnej sytuacji w rodzinie potrzebują pomocy i wsparcia. Są to dzieci, które pochodzą z rodzin ubogich, niepełnych, borykających się z chorobami, niepełnosprawnością i uzależnieniami. Ich rozwój i edukacja są zależne nie tylko od nich samych, ale również od tego, czy np. mają buty, w których mogliby wyjść z domu i dotrzeć do szkoły…
Nasza fundacja ma pod opieką 68 takich stypendystów w siedmiu regionach kraju. Są to dzieci, których edukacja jest zagrożona ze względu na ciężką sytuację materialną rodziny lub trudną sytuację losową. Zachęcamy do przeczytania o sukcesach kilku wybranych dzieciaków.

Białystok

Kasia ma 8 lat. Problemy jej rodziny to niepełnosprawność , bezrobocie i choroby przewlekłe. Dzięki wsparciu finansowemu dziewczynka skorzystała z programu dożywiania, do szkoły chodziła ubrana stosownie do pory roku i miała szanse na spełnienie swojego marzenia – uczestniczenie w kursie nauki pływania. I ten właśnie kurs, w ocenie jej opiekunów był przełomowym momentem w życiu szkolnym Kasi: „Nauczyła się pływać, a to dało jej duże poczucie sukcesu i wiarę we własne możliwości. Poprawiły się jej wyniki w szkole oraz relacje z koleżankami i kolegami”.

Bydgoszcz

Wojtek chodzi do drugiej klasy gimnazjum. Jego mama oprócz niego wychowuje jeszcze czwórkę dzieci. Problemem tej rodziny jest bardzo kiepska sytuacja finansowa oraz zły wpływ starszego brata Wojtka na resztę rodzeństwa. Wojtek po pierwszym semestrze nie osiągnął zbyt wysokiej średniej, ale dla niego wynik 2,5 jest sukcesem. Zaczął uczęszczać do świetlicy socjoterapeutycznej i korzystać z pomocy psychologa. „Wojtek przestał wagarować. To ogromny sukces, że chłopak powoli znajduje swoje miejsce w szkole. Ma wszystkie podręczniki, prowadzi zeszyty, potrafi zainteresować się tematem lekcji”. Stypendium Wojtka zostało wykorzystane na zakup podręczników, artykułów szkolnych i stroju sportowego.

Ełk

Natalia ma 17 lat, pochodzi z wielodzietnej rodziny. Ma dziewięcioro rodzeństwa w wieku szkolnym, jeden brat jest niepełnosprawny. Rodzina mieszka na wsi, środki do utrzymania czerpią z pracy w gospodarstwie rolnym oraz z pomocy społecznej. Natalia jest uczennicą szkoły specjalnej. Dzięki stypendium jej rodzina nie musiała się martwić o środki na zakup podręczników, ubrań i wyposażenia dla dziewczynki. To znacznie zwiększyło jej samoocenę. „Nowe ubrania sprawiły, że dziewczyna poczuła się pewniej w szkole i zaczęła dbać o siebie. Pierwszy raz od wielu lat ma „nowe rzeczy”. Bardzo je szanuje i o nie dba, poprawiły się jej oceny i zwiększyło się znacznie zaangażowanie na rzecz klasy i szkoły – chętnie dba o porządek, pomaga innym”.

Siedlce

Weronika chodzi do szóstej klasy. Jest wzorową uczennicą. Zła sytuacja finansowa rodziny (rodzice pracują, ale zarabiają płacę minimalną) nie pozwala na zaspokojenie potrzeb szkolnych trójki dzieci. Dzięki wsparciu stypendialnemu dziewczynka może opłacić dojazdy do szkoły oraz uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. „Weronika jest bardzo zdolna i pracowita. Teraz ma szansę na to, aby rozwijać się i odnosić sukcesy poza szkołą. Od września chodzi na kurs francuskiego i zajęcia muzyczne”.

Szczecin

Daria w tym roku kończy liceum. Jej rodzina jeszcze do zeszłego roku nie miała żadnych problemów. Niestety poważne choroby mamy i siostry Darii oraz związane z nimi wydatki na leczenie i rehabilitację spowodowały pogorszenie warunków finansowych w rodzinie. Ale Daria, choć znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej, bardzo dobrze radzi sobie w szkole. „Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, jest finalistką konkursów wiedzy i olimpiad. Daria marzy o studiach medycznych”. Swoje stypendium Daria przeznaczyła na zakup niezbędnych książek oraz lekcje przygotowujące do studiów na tym kierunku.

Zielona Góra

Kaja ma 15 lat. Poprzedni rok był dla niej bardzo ciężki – po śmierci taty dziewczynka rozchorowała się na depresję, miała próby samobójcze. Rok szkolny rozpoczęła z lekkim poślizgiem – konieczne było leczenie w dziecięcym szpitalu psychiatrycznym. „Teraz Kaja powoli dochodzi do siebie – jej ogromnym sukcesem jest to, że zaczęło jej zależeć by uczestniczyć w życiu rodzinnym i szkolnym”. Za środki stypendium dziewczynka zakupiła podręczniki, artykuły szkolne i ubrania.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.