BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Aktualności

ban_fundacja_0710

„Wakacje z Korczakiem”

Konkurs grantowy dla świetlic i ognisk Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Rok 2012 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Janusza Korczaka – światowego prekursora działań na rzecz dzieci, wybitnego pedagoga, publicysty, pisarza, lekarza i działacza społecznego. Z tej okazji Fundacja BNP Paribas ogłaszając koleją edycję wakacyjnego konkursu grantowego postanowiła nadać mu szczególny „korczakowski” charakter.

Konkurs przeznaczony jest dla placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, prowadzonych przez TPD. Zadaniem placówek, które wezmą w nim udział będzie przygotowanie projektu opisującego plany na spędzenie bezpiecznych, ciekawych i zgodnych z myślą przewodnią konkursu wakacji.

Na Konkurs mogą być zgłaszane jedynie Projekty spełniające następujące wymogi formalne:

  1. Zawierające wypełniony i podpisany przez Formularz Zgłoszeniowy
  2. Zawierające dołączony element dodatkowy – przykładowy scenariusz zajęć
  3. Zawierające element dodatkowy – pracę plastyczną Uczestników na temat „Dziecko i jego prawa”.

Wszystkie materiały dotyczące zgłaszanego przez Placówki Projektu (formularz, scenariusz i praca plastyczna) powinny być przesłane do fundacji łącznie, w terminie do 4 czerwca 2012r. (liczy się data wpływu projektu do fundacji).

Siedem najlepszych, spośród zgłoszonych do konkursu projektów zostanie nagrodzonych grantami w wysokości 5 000 PLN każdy, z przeznaczeniem na realizacje zgłoszonego projektu. Lista nagrodzonych projektów zostanie ogłoszona do dnia 15 czerwca 2012r.

Do pobrania:

Regulamin (PDF)
Formularz zgłoszeniowy (WORD)
List przewodni (PDF)Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.