BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Aktualności

ban_fundacja_0710

„Wakacje z Korczakiem”

Poznajcie zwycięzców konkursu grantowego

Po wnikliwych analizach i ocenach komisja konkursowa zdecydowała o wyborze 7 spośród nadesłanych 33 projektów. Zostaną one nagrodzone przyznaniem równorzędnych grantów w wysokości 5 000 zł na realizację zajęć.


Komisja konkursowa oceniała nadesłane projekty zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie:

 1. ciekawy i angażujący pomysł na spędzanie czasu w okresie wakacyjnym - walory edukacyjne i rekreacyjne, wynikające z realizacji Projektu oraz możliwość nabycia trwałych umiejętności przez uczestników,
 2. zgodność Projektu z myślą przewodnią Konkursu,
 3. efektywność kosztowa przedstawionego Projektu,
 4. propozycja scenariusza zajęć – ocena pod względem oryginalności i walorów edukacyjnych,
 5. praca plastyczna – ocena pod względem zaangażowania Podopiecznych w jej powstanie ORAZ estetyki i pomysłowości wykonanej pracy.

A oto zwycięzcy i ich projekty:

 1. Świetlica Środowiskowa TPD z Pszczyny, ul. Bramkowa 6 za projekt „Z Korczakiem, mapa i plecakiem”,
 2. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD z Łodzi, ul. Tuwima 40 za projekt „Wakacje z Korczakiem”,
 3. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPDz Świnoujścia, ul. Dąbrowskiego 4/ul. Modrzejewskiej 40, za projekt „Nasze bajkowe wakacje”,
 4. Integracyjne Ognisko Wychowawcze TPD z Suchedniowie za projekt „Stając się lepszym – na lepsze zmieniasz świat”,
 5. Ognisko Wychowawcze TPD z Michniowa za projekt „Gdy dziecko się śmieje, śmieje się cały świat”,
 6. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD z Sieradza, Aleja Pokoju 11, za projekt „Wakacje z Korczakiem”,
 7. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD z Gorlic, ul. Tuwima 6, za projekt „wszystkie dzieci nasze są”.

Gratulujemy Zwycięzcom i dziękujemy Wszystkim, którzy poświecili swój czas i wzięli udział w konkursie.Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.