BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Aktualności

ban_fundacja_0710

Arval Polska razem z Fundacją BNP Paribas wspiera TPD

Podopieczni świetlicy środowiskowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kielcach mogą się cieszyć bezpłatnymi zajęciami prowadzonymi w wyremontowanej placówce. Fundacja BNP Paribas otrzymała środki na remont od Arval Polska.

W lutym tego roku Fundacja BNP Paribas wsparła Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przekazując środki na remont jednej z prowadzonych przez Towarzystwo świetlic środowiskowych w Kielcach. Dotacja przeznaczona na ten cel pochodziła z Arval Polska, spółki będącej częścią grupy BNP Paribas, lidera europejskiego rynku wynajmu samochodów w formie usługi full service leasing.

Pieniądze przekazane przez spółkę pokryły wydatki związane z remontem placówki TPD w Kielcach. Jej pomieszczenia zostały odświeżone, wymieniona została instalacja elektryczna, a także wyposażone zostały sala multimedialna oraz pracownia plastyczna.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi około 350 świetlic środowiskowych dla dzieci w całej Polsce. Wyremontowana placówka w Kielcach otwarta jest dla dzieci w wieku 6-18 lat. Świetlice TPD oferują możliwość spędzenia wolnego czasu dzieci i młodzieży po zajęciach szkolnych. Zajęcia są prowadzone przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym.

Fundacja BNP Paribas jest strategicznym partnerem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, z którym z którym już od pięciu lat realizuje projekty i programy skierowane do podopiecznych świetlic środowiskowych w całej Polsce.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.