BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Aktualności

ban_fundacja_0710

Fundacja BNP Paribas wspiera program „Skrzydła”

Rozpoczyna się kolejna edycja realizowanego przez Caritas Polska programu stypendialnego „Skrzydła”, skierowanego do uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Fundacja BNP Paribas już po raz drugi została partnerem strategicznym tego programu.

Program „Skrzydła” jest długoterminową pomocą dla najuboższych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Polega on między innymi na objęciu dziecka opieką finansową przez firmy lub osoby prywatne, które zobowiązują się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Fundacja BNP Paribas dołączyła do grona partnerów programu we wrześniu 2011 roku, udzielając wsparcia 68 dzieciom z całego kraju.

W zeszłym roku pomagaliśmy dzieciom poprzez dożywianie, zakup ubrań oraz podręczników i materiałów szkolnych. W kilku przypadkach umożliwiliśmy dzieciom realizację ich marzeń takich jak nauka pływania, kurs językowy czy zajęcia muzyczne. Potrzeby są różne, jednak efekt podobny – dzięki temu dzieci są szczęśliwsze. Są pewniejsze siebie, poprawiają się ich relacje z rówieśnikami oraz wyniki w szkole – mówi Anna Gazda, dyrektor Fundacji BNP Paribas.

W tym roku szkolnym Fundacja ponownie wesprze dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym z regionów wyróżniających się wysoką stopą bezrobocia w&nsp;skali całego kraju - pomoc obejmie diecezje: białostocką, bydgoską, ełcką, legnicką, siedlecką, szczecińsko-kamieńską i zielonogórsko-gorzowską. Pieniądze przekazane przez Fundację BNP Paribas przeznaczone zostaną na zaspokajanie najważniejszych potrzeb uczniów objętych programem, tj. zakup podręczników, odzieży, korepetycje czy rozwój pasji.

Program Skrzydła realizowany wspólnie z Caritas Polska należy do priorytetów w&nsp;naszych działaniach. Fundacja BNP Paribas wspiera w ten sposób dzieci, które z&nsp;powodu niekorzystnej sytuacji w rodzinie potrzebują pomocy. Chcemy, poprzez wsparcie z programu „Skrzydła”, nieść pomoc osobom pokrzywdzonym przez los i&nsp;przywracać im wiarę we własne możliwości. Obejmując kompleksową opieką uczniów, dążymy do zwiększenia ich szans edukacyjnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu ze społeczeństwa. Wierzymy, że każde dziecko potrzebuje skrzydeł, a&nsp;Fundacja BNP Paribas pragnie ich dodać! – stwierdza Anna Gazda.Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.