BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Aktualności

ban_fundacja_0710

BNP Paribas wyróżniony jako Mecenas Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

W tym roku Fundacja BNP Paribas dołączyła do grona partnerów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Podczas gali, która odbyła się 13 października na Zamku Królewskim w Warszawie, z rąk Nuncjusza Apostolskiego ks. abp Celestino Migliore, nagrodę Mecenasa Fundacji odebrał prezes Frederic Amoudru w imieniu naszego banku i fundacjiPodczas gali zostały wręczone nagrody Totus dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych w propagowaniu nauczania Jana Pawła II. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia nagrodziła również swoich Mecenasów, w tym nasz bank.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia zajmuje się przekazywaniem stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z małych miejscowości (poniżej 20 tysięcy mieszkańców) oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Działalność ta jest zbieżna z celami Fundacji BNP Paribas, co wpłynęło na decyzję o podjęciu współpracy.

Obecnie programem stypendialnym Fundacji dzieło Nowego Tysiąclecia objętych jest 2500 stypendystów.
Stypendium podzielone jest na dwa pakiety odpowiadające codziennym wydatkom uczniów: socjalny i naukowy. Za pieniądze z pakietu socjalnego stypendyści mogą opłacić koszty dojazdu do szkoły, zakwaterowania w bursie, kupno odzieży. Pakiet naukowy przeznaczają na książki, opłaty za Internet, dodatkowe lekcje, itp. Miesięcznie stypendyści otrzymują do 310 zł (gimnazjum, szkoły średnie) lub do 380 zł (szkoły wyższe). Fundacja Dzieła Nowego Tysiąclecia towarzyszy stypendystom nie tylko w formie pomocy materialnej. Organizuje dla stypendystów obozy wakacyjne i językowe i zachęca, by sami włączali się do pomocy innym.

Co roku w październiku Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia organizuje Dzień Papieski, z okazji którego odbywa się zbiórka pieniędzy na program stypendialny.

Zobacz, jak można wesprzeć Fundację: http://dzielo.pl/pl/pomozBank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.