BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Aktualności

ban_fundacja_0710

Fundacja BNP Paribas wspiera dzieci ze Świdnicy

Fundacja BNP Paribas wspomoże rozwój Europejskiego Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy tworzonego przez Fundację SERCE. Wręczenie symbolicznego czeku odbyło się 19 grudnia br. we wrocławskim Ratuszu podczas „Złotej Gali Białej Listy” zorganizowanej przez Wrocławską Izbę Gospodarczą.

Wspierając finansowo Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej prowadzone przez Fundację SERCE w Świdnicy, Fundacja BNP Paribas pomaga rozwijać lokalne inicjatywy mające na celu poprawę losu dzieci i stworzenie im szans rozwoju. Symboliczny czek na kwotę 15 tys. złotych został wręczony przez członka zarządu Fundacji BNP Paribas Andrzeja Ząbka. Pieniądze zostaną przeznaczone na wykończenie oraz wyposażenie budynku w Świdnicy, w którym Fundacja SERCE prowadzi szeroką działalność terapeutyczno – wychowawczą na rzecz najuboższych dzieci. Założycielem fundacji jest obecny Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak.

Cieszymy się, że możemy wpierać tak potrzebną inicjatywę. Fundacja BNP Paribas już od kilku lat angażuje się w projekty, które mają na celu przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu dzieci i młodzieży. Szukamy sojuszników, łączymy siły i środki, aby zwielokrotnić efekty naszych działań i dotrzeć z pomocą do jak największej liczby potrzebujących – powiedziała Anna Gazda, dyrektor Fundacji BNP Paribas. – Wręczenie czeku dla dzieci ze Świdnicy na gali WIG nie było przypadkowe. Sojuszników szukamy bowiem także wśród lokalnych środowisk biznesowych i zachęcamy ich do włączenia się w pomoc – dodała Anna Gazda.

Świąteczne spotkanie organizowane przez Wrocławską Izbę Gospodarczą było także okazją do wręczenia wyróżnień w programie „Biała Lista”, którego patronem jest BNP Paribas Bank. Celem programu stworzonego w 2006 roku przez Wrocławską Izbę Gospodarczą jest wspierania polskiego biznesu i promowanie tych przedsiębiorców, którzy wyróżniają się solidnością i rzetelnością. Uroczystość wręczenia uświetnili swoją obecnością, m.in.: Z-ca Prezydenta Miasta – Adam Grehl, Pełnomocnik Wojewody Wrocławskiego Henryk Koczan oraz Jego Ekscelencja Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz.Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.