BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Aktualności

ban_fundacja_0710

1% dla Fundacji BNP Paribas

Fundacja BNP Paribas uzyskała w 2012 roku status organizacji pożytku publicznego dzięki czemu można już przekazywać jej 1% podatku. Dodatkowe wsparcie finansowe umożliwi realizację większej liczby projektów na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Fundacja BNP Paribas działa od 2006 roku i wspiera działania, które są wyrazem solidarności społecznej i walki przeciw wykluczeniom społecznym dzieci i młodzieży. Swoje cele statutowe Fundacja realizuje m.in. poprzez wspieranie działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, współfinansowanie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży, realizowanie projektów na rzecz lokalnych społeczności we współpracy z organizacjami biznesowymi, oraz szerzenie idei wolontariatu i dobroczynności.

Pomoc charytatywna i zaangażowanie społeczne to elementy, które na stałe wpisują się w strategię działalności grupy BNP Paribas, zarówno w Polsce, jak i na świecie. – Jesteśmy szczególnie wrażliwi na problem wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży, dlatego na nich koncentrujemy naszą uwagę w największym stopniu. Chcemy działać systematycznie, aby wspomagać ludzi, którzy żyją w ciągłym kryzysie, często od pokoleń, często bez szans na zmianę i przynajmniej dzieciom i młodzieży pokazać inne perspektywy – mówi Anna Gazda, dyrektor Fundacji BNP Paribas.

Fundacja realizuje własne projekty, a także wspiera w formie finansowej i rzeczowej inicjatywy innych organizacji, których cele są zbieżne z założeniami Fundacji. – Warto pomagać, warto szukać sojuszników. Wiemy, że jest wiele osób, które są skłonne nieść pomoc potrzebującym, a my chcemy ich w tym wspierać. Zależy nam na umacnianiu lokalnych więzi i przekonywaniu ludzi do działania – tłumaczy Joanna Kornaga, członek zarządu Fundacji BNP Paribas. Fundacja organizuje także liczne programy grantowe dla pracowników BNP Paribas Banku. – W grupie BNP Paribas jest bardzo dużo osób, które chcą pomagać i mają wiele pomysłów, jak to zrobić. Korzystamy z ich zaangażowania i włączamy w nasze akcje – dodaje Joanna Kornaga.

W minionym roku Fundacja przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci zrealizowała program grantowy „Wakacje z Korczakiem”, co pozwoliło na zorganizowanie różnych form wypoczynku dla 200 podopiecznych TPD. Ponadto po raz drugi Fundacja została partnerem Caritas Polska przy programie „Skrzydła”, który wspiera uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki tej współpracy od września 2011 roku udało się pomóc 68 dzieciom z całego kraju. – Cieszymy się, że możemy wspierać ich rozwój i edukację, pozwalając im na lepszy start w życiu – mówi Anna Gazda.

Za swoją działalność Fundacja została wyróżniona tytułem „Filantropa Krakowa A.D. 2009”, oraz została półfinalistą konkursu „Dobroczyńca Roku 2010”. W zeszłym roku Fundacja BNP Paribas dołączyła do grona partnerów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, za co otrzymała nagrodę Mecenasa tej Fundacji.

Aby wesprzeć działania Fundacji BNP Paribas, można przekazać na jej rzecz 1% swojego podatku. W zeznaniu podatkowym PIT w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OOP” należy wpisać nazwę: Fundacja BNP Paribas oraz jej nr KRS: 0000270411.Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.