BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Aktualności

ban_fundacja_0710

„Biwak pod chmurką”

Ogłaszamy konkurs grantowy dla świetlic i ognisk Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Konkurs przeznaczony jest dla placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, prowadzonych przez TPD. Zadaniem placówek, które wezmą w nim udział, będzie opracowanie ciekawego pomysłu na co najmniej dwudniową wycieczkę z noclegiem pod namiotami.

Pięć najlepszych, spośród zgłoszonych do konkursu projektów, zostanie nagrodzonych grantami w wysokości 3 000 PLN każdy, z przeznaczeniem na zakup ekwipunku wycieczkowego.


Na Konkurs mogą być zgłaszane jedynie Projekty spełniające następujące wymogi formalne:

  1. Zawierające wypełniony i podpisany przez Formularz Zgłoszeniowy;
  2. Zawierające dołączony element dodatkowy – mapę z wyznaczoną trasą wędrówki (format nie większy niż A3, forma płaska).

Wszystkie materiały dotyczące zgłaszanego przez Placówki Projektu (formularz i mapa) powinny być przesłane do Fundacji łącznie, w terminie do 14 czerwca 2013r. (liczy się data wpływu projektu do Fundacji).

Pięć najlepszych, spośród zgłoszonych do konkursu projektów zostanie nagrodzonych grantami w wysokości 3 000 PLN każdy z przeznaczeniem na zakup sprzętu turystcznego dla danej Placówki.

Lista nagrodzonych projektów zostanie ogłoszona do dnia 19 czerwca 2013 r.

Do pobrania:

Regulamin (PDF)
Formularz zgłoszeniowy (WORD)
List przewodni (PDF)Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.