BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Aktualności

ban_fundacja_0710

Nagroda Ubi Caritas dla Fundacji BNP Paribas

Fundacja BNP Paribas otrzymała wyróżnienie Ubi Caritas w kategorii Darczyńca.

Nagroda UBI CARITAS przyznawana jest przez dyrektora Caritas Polska za wrażliwość na potrzeby ubogich w Polsce i czynny udział w dziełach charytatywnych. Poprzez uhonorowanie tą nagrodą, Caritas wyraża wdzięczność tym wszystkim, którzy włączają się w działalność tej organizacji i pomagają w codziennej służbie na rzecz ubogich i potrzebujących. Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: Darczyńca Caritas, Współpraca z Caritas oraz Świadectwo Caritas”. Fundacja BNP Paribas otrzymała w tym roku wyróżnienie w kategorii „Darczyńca”. W tym roku, w ramach akcji charytatywnej „Tornister pełen uśmiechów” organizowanej przez Caritas Fundacja zakupiła wyprawki szkolne dla dzieci na początek roku szkolnego 2013/2014.

Fundacja rozpoczęła działalność w 2006 r. Jej celem jest niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym przez los. Fundacja w szczególności wspiera działania będące wyrazem solidarności społecznej i walki przeciw wykluczeniom społecznym. Swoje cele statutowe realizuje poprzez: wspieranie działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, współfinansowanie Programu Skrzydła we współpracy z Caritas Polska oraz innych programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży, realizowanie projektów na rzecz lokalnych społeczności, we współpracy z organizacjami biznesowymi, oraz szerzeniu idei wolontariatu i dobroczynności.

Więcej informacji o nagrodzie na stronie Caritas Polska >>

 Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.