BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Aktualności

ban_fundacja_0710

„Poznajemy legendy”

Fundacja BNP Paribas ogłasza konkurs grantowy dla świetlic i ognisk Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Kto z nas nie miał w dzieciństwie swojej ulubionej legendy: o Smoku Wawelskim, o Warsie i Sawie, o poznańskich koziołkach albo śląskim skarbniku. A może bardziej podobały się te lokalne, mało znane legendy, opowiadane przez babcie i dziadków?

Z myślą o popularyzacji legend wśród dzieci i młodzieży, Fundacja BNP Paribas ogłosiła konkurs grantowy dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Do udziału zapraszamy świetlice i ogniska TPD z województwa zachodniopomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego. Mamy nadzieję, że Podopieczni TPD nie tylko ciekawie spędzą lato, ale także poznają lub przypomną sobie tematykę legend, tak lokalnych, jak ogólnopolskich.

Zgłoszenie konkursowe składa się z dwóch elementów: 

  1. ilustracji powszechnie znanej polskiej legendy przez Podopiecznych placówek;
  2. formularza: opisu ciekawego pomysłu na organizację czasu wolnego dla Podopiecznych w okresie letnim, bazując na lokalnych legendach i miejscach z nimi związanych.

Pięć najlepszych spośród zgłoszonych do konkursu projektów zostanie nagrodzonych grantami w wysokości 6 000 PLN każdy.

Wszystkie materiały dotyczące zgłaszanego przez Placówki Projektu (formularz i ilustracja) powinny być przesłane do Fundacji łącznie, w terminie do 26 maja 2014r. (liczy się data wpływu projektu do Fundacji).

Lista nagrodzonych projektów zostanie ogłoszona do dnia 29 maja 2014r.

Do pobrania:

Regulamin (PDF)
Formularz zgłoszeniowy (WORD)Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.