BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się
ban_wakacje2010
2010-04-13

Wakacje czas zacząć!

Nowy konkurs grantowy dla podopiecznych TPD

W konkursie oceniane będą projekty spędzania wolnego czasu przez podopiecznych TPD w czasie wakacji.

Zadanie konkursowe polega na:

 1. rozwiązaniu krzyżówki
  • zadanie dla podopiecznych
  • rozwiązaniem krzyżówki jest nazwa jednego z kontynentów;
 2. uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego
  • zadanie dla pracownika świetlicy, opiekuna projektu
  • ważnym elementem formularza jest walor edukacyjny. Zadaniem dla wychowawcy jest opisanie zajęć edukacyjnych, które będą prowadzone podczas pobytu wakacyjnego dzieci. Ważne, aby zajęcia te nawiązywały swoją tematyką do kontynentu lub jednego z Państw na tym kontynencie, którego nazwa stanowi rozwiązanie krzyżówki opisanej w pkt 1;
 3. przygotowaniu pracy w formie oferty biura podróży
  • zespołowa praca dzieci uczestniczących w projekcie
  • opracowanie i zaprezentowanie miejsca i programu gdzie będą spędzać wakacje w formie oferty biura podróży.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać projekt składający się z:

 1. uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu)
 2. rozwiązania krzyżówki (załącznik nr 2 do Regulaminu)
 3. pracy plastycznej – oferty biura podróży (forma płaska, format nie większy,
  niż A3) na adres:
  Fortis Foundation Polska
  ul. Jasnogórska 1
  31-358 Kraków,
  z dopiskiem na kopercie Konkurs Grantowy „Wakacyjne Biuro Turystyczne”.

Projekty należy przesyłać do dnia 7 maja 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Nagrodami dla zespołów, które przedstawią najciekawsze projekty jest
7 równorzędnych grantów, każdy na kwotę 7.000zł z przeznaczeniem na realizację projektu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 28 maja 2010 r. na stronach internetowych Fundacji Fortis oraz ZG TPD.

Do pobrania:

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.