BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

BNP Paribas Bank Polska

2014

 • 10 października Grupa BNP Paribas otrzymała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie pakietu kontrolnego akcji Banku BGŻ
 • W maju BNP Paribas Bank Polska przeprowadził ofertę publiczną akcji, zakończoną przydziałem akcji

2013

 • 18 grudnia zawieszono postępowanie zmierzające do zatwierdzenia prospektu emisyjnego BNP Paribas Banku Polska
 • 5 grudnia Grupa BNP Paribas i Grupa Rabobank zawarły porozumienie w sprawie nabycia akcji Banku BGŻ przez Grupę BNP Paribas 
 • 10 czerwca Bank BNP Paribas Polska ogłosił zamiar zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie

2012

 • 17 kwietnia KNF wydała zgodę na prowadzenie działalności maklerskiej przez BNP Paribas Bank Polska 
 • 2 kwietnia Fortis Commercial Finance został częścią struktury kapitałowej BNP Paribas Banku Polska

2011

 • 2 lipca Fortis Lease Polska stał się nową spółką zależną 
 • 29 kwietnia BNP Paribas Bank Polska opublikował nową nazwę i markę banku: BNP Paribas

2010

 • 2 lipca otrzymano zgodę KNF na nabycie przez Fortis Bank Polska określonych aktywów klientów BNP Paribas Oddział w Polsce oraz przejęcie zobowiązań Oddziału wobec części jego klientów

2009

 • 14 października na placówkach, stronie internetowej i materiałach promocyjnych Fortis Banku Polska i dawnego Dominet Banku zmienione zostało logo na BNP Paribas Fortis 
 • 31 lipca nastąpiła fuzja formalno-prawna i operacyjna Fortis Banku Polska i Dominet Banku 
 • 12 maja nastąpiła zgoda akcjonariuszy Fortis Banku Polska na przejęcie 75 proc. udziałów Fortis Banku Belgia (bezpośredniego właściciela Fortis Banku Polska) przez BNP Paribas

2008

 • 25 listopada Fortis Bank Polska i Dominet Bank podpisały umowę, w której zobowiązały się do działań mających umożliwić ich połączenie 
 • 3 marca uruchomiono nowy system bankowości internetowej dla firm BiznesPlanet

2007

 • Został zmieniony adres siedziby centrali Fortis Banku Polska na ul. Suwak 3 w Warszawie

2006

 • 9 lutego w całej grupie Fortis pojawiło się nowe logo 

2005

 • 26 lipca zostało uruchomione Międzynarodowe Centrum Rozliczeniowe w Krakowie  

2000

 • 4 lipca została zarejestrowana nowa nazwa i siedziba Banku

1999

 • 30 września sfinalizowano transakcję pomiędzy Fortis Bankiem a PAEF i ECC, w wyniku której Fortis Bank powiększył swoje udziały w PPABanku do 68,5 proc., a następnie, w wyniku publicznego wezwania do sprzedaży akcji, Fortis Bank zwiększył udziały w PPABanku do 98,38 proc. 

1998

 • W listopadzie PPABank podpisał umowę o współpracy z Fortis Bankiem (wtedy Generale Bank)

1995

 • W kwietniu PPABank podpisał umowę o współpracy z Korporacją Finansowania Przedsiębiorczości (ECC)

1994

 • W listopadzie PPABank zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • W maju nazwa Pierwszy Polsko-Amerykański Bank w Krakowie została zmieniona na Pierwszy Polsko-Amerykański Bank

1991

 • W styczniu Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości został strategicznym akcjonariuszem banku, który przyjął nazwę Pierwszy Polsko-Amerykański Bank w Krakowie

1990

 • W listopadzie zawiązano spółkę Krakowskie Towarzystwo Bankowe z inicjatywy Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego i Agencji Rozwoju Przemysłu 

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.