BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się
ban_fyd

Cele

Fortis Bank Polska razem z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego uruchomił program Fortis Young Design, którego celem jest budowanie relacji pomiędzy młodymi projektantami a inwestorami poszukującymi kreatywnych rozwiązań. Adresatami programu są przedstawiciele środowisk biznesowych, w tym klienci banku, oraz młodzi projektanci, studenci i absolwenci uczelni artystycznych.

Aleksander Paklons, prezes Fortis Banku Polska uważa, że Fortis Young Design to kopalnia pomysłów na biznes i dla małych, i dla dużych firm.
- Młodzi ludzie mają świeże spojrzenie na świat i mnóstwo koncepcji na to jak można go usprawnić. Fortis Young Design może pomóc inwestorom w znalezieniu kreatywnych pomysłów na rozwój ich obecnego biznesu lub zainspirować do stworzenia czegoś nowego zupełnie od podstaw.

Fortis Young Design składać się będzie z kilku elementów: programu stypendialnego, wystaw i wykładów dla przedsiębiorców.

Autor projektu o największym potencjale rynkowym otrzyma stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej (założycielki IWP) składające sięz nagrody pieniężnej w wysokości 20 tys. zł, stażu w renomowanym studiu designu, szkolenia dla designerów oraz prezentacji zwycięskiej pracy w salach wystawowych Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Ponadto ambicją organizatorów Fortis Young Design jest doprowadzenie do wdrożenia zwycięskiego projektu do produkcji i wprowadzenie go na rynek.

Programowi stypendialnemu Fortis Young Design towarzyszyć będą wydarzenia promujące wzornictwo i młodych projektantów wśród przedsiębiorców. Pierwszym z nich jest wystawa „Pora relaksu”, którą można podziwiać do 30 marca w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Z kolei w maju odbędzie się Design Party dla biznesmenów i designerów oraz wystawa prac laureatów programu stypendialnego Fortis Young Design.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w rozumieniu programów pomocowych Unii Europejskiej design to innowacyjność, która zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa. W związku z tym inwestycje z tym związane mogą być współfinansowane przez unijne dotacje.

Fortis Bank Polska od lat realizuje projekty, których celem jest dostarczanie klientom banku narzędzi do podnoszenia ich konkurencyjności. Należą do nich m.in.: spotkania dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych czy seminaria o zarządzaniu ryzykiem kursów walutowych, stopy procentowej, cen paliw i surowców.

ban_right_fyd
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.