BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Certyfikaty

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2005

BNP Paribas Bank Polska S.A. ponownie uzyskał prawo do posługiwania się Certyfikatem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2005 (Nr 544110).

Zakres certyfikatu obejmuje prowadzenie usług bankowych przez wszystkie jednostki organizacyjne centrali, centra obsługi średnich i dużych przedsiębiorstw oraz wytypowane oddziały świadczące usługi w zakresie całej oferty produktowej oraz wszystkich segmentów klientów, zgodnie z Deklaracją Stosowania.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji wpisuje się w strategię banku, stanowiąc o wysokiej jakości oferowanych usług. Uzyskany certyfikat jest potwierdzeniem, że działania banku spełniają wymagania międzynarodowej normy w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego, fizycznego, ciągłości działania oraz compliance.

Certyfikat został przyznany przez niezależną firmę certyfikacyjną (British Standard Institute), która posiada akredytację ANSI-ASQ National Accreditation Board ANAB.

 

 

Certyfikat Rejestracji - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (PDF, 513 KB)

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.