BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Certyfikaty

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2005

W grudniu 2012 roku BNP Paribas Bank Polska S.A. pomyślnie przeszedł zewnętrzny audyt nadzoru Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty na międzynarodowym standardzie jakościowym ISO/IEC 27001 w obszarze bezpieczeństwa informacji.

Dla przypomnienia, zakres Certyfikatu obejmuje prowadzenie usług bankowych przez wszystkie jednostki organizacyjne centrali, centra obsługi średnich i dużych przedsiębiorstw oraz wytypowane oddziały świadczące usługi w zakresie całej oferty produktowej oraz wszystkich segmentów klientów, zgodnie z Deklaracją Stosowania.

Posiadanie przez BNP Paribas Bank Polska S.A. certyfikacji obszaru Bezpieczeństwa Informacji potwierdza stosowanie na każdym etapie obsługi klienta, we wszystkich procesach biznesowych realizowanych w systemach IT oraz z wykorzystaniem dokumentacji papierowej, międzynarodowych standardów zapewniających:

  • poufność danych powierzonych do przetwarzania przez klientów i kontrahentów banku a wewnątrz organizacji ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, strategii, rozwiązań biznesowych i know how;
  • rzetelność danych i informacji przetwarzanych w systemach bankowych, ochrona przed nieautoryzowanymi modyfikacjami i zmianami, jakość danych procesowanych w bieżącej obsłudze klienta oraz realizowanych transakcjach i operacjach bankowych;
  • dostępność danych i informacji, zgodnie z określonym czasem, w szczególności zapewnienie kontynuacji czynności biznesowych w sytuacjach awaryjnych i krytycznych.

Certyfikat został przyznany przez niezależną firmę certyfikacyjną (British Standards Institution), która posiada akredytację American National Accreditation Board (ANAB). 

 

 

Certyfikat Rejestracji - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Certificate of Registration - Information Security Management System

 

 

 

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.