BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Daniel Astraud

wiceprezes Zarządu Banku, obszar Integracji – Wsparcie Działalności Operacyjnej

Absolwent bankowości i finansów na Uniwersytecie Paryskim (1983).

Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Grupą BNP Paribas, w latach 1985–1987 jako dyrektor Departamentu Kredytów w Melun, następnie w latach 1987-1989 dyrektor oddziału w Lagny we Francji. Od 1989 do 1994 roku pracował w Inspection Generale – komórce audytu wewnętrznego Grupy BNP Paribas, a w latach 1994-1998 był sekretarzem generalnym Banku Bretanii (Banque de Bretagne) w Grupie BNP Paribas. Następnie (w latach 1999-2004) był dyrektorem Operacji Bankowych i Finansowania Nieruchomości w linii biznesowej CIB Grupy BNP Paribas. Od 2004 r. do 2009 r. pełnił funkcję Chief Operating Officer (COO) BNP Paribas BNL CIB we Włoszech, a później od 2009 r. do 2011 r. w Findomestic Banca we Włoszech. W latach 2012–2014 Chief Operating Officer (COO) linii biznesowej International Retail Banking Grupy BNP Paribas. W Polsce od 2014 r. współzarządzał integracją BNP Paribas Banku Polska, Banku BGŻ oraz Sygma Banku.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.