BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Ekotransport

Bank BGŻ promuje rower jako ekologiczny środek transportu w codziennych dojazdach do pracy. To stały element naszej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Organizujemy śniadania rowerowe, dni bez samochodu oraz rowerowe piątki. Tylko podczas jednej z takich imprez w ub. roku dzięki zamianie samochodu na rower zmniejszyliśmy nasz odcisk węglowy o 225 kg, spaliliśmy tyle kalorii, że moglibyśmy zjeść co najmniej 150 tłustych i zaoszczędziliśmy co najmniej 700 PLN z wydatków na paliwo!

Pracownicy mają do dyspozycji w centrali strzeżony parking rowerowy i prysznice. Klienci i pracownicy w oddziałach banku mają dostęp do stojaków rowerowych przedwiększością placówek.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.