BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się
ban_fyd

FAQ

 1. Co to jest Fortis Young Design (FYD)?
  Fortis Bank wspólnie z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego (IWP) stworzył program Fortis Young Design, którego celem jest łączenie nowych idei i unikalnych projektów z potrzebami i możliwościami świata biznesu.
  Program pozwoli młodym projektantom na rozwijanie warsztatu przy jednoczesnym zrozumieniu wymagań i realiów rynkowych, a przedsiębiorcom zapewni dostęp do zupełnie nowych koncepcji i rozwiązań, które dziś często decydują o przewadze konkurencyjnej.

 2. Dlaczego Fortis zaangażował się w tego typu program?
  Fortis Young Design jest elementem długofalowych działań edukacyjnych Fortis skierowanych do przedsiębiorców. Ich celem jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom narzędzi do ciągłego podnoszenia konkurencyjności ich firm na rynku i realizowania celów biznesowych.
  Program wpisuje się w misję Fortis Bank Polska, zgodnie z którą bank na każdym szczeblu swojej działalności inicjuje i wspiera takie rozwiązania, które pomagają klientom osiągać długoterminową pomyślność finansową.

 3. Czym jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego?
  IWP jest współorganizatorem i pomysłodawcą projektu Fortis Young Design. Jest jedyną w kraju ogólnopolską placówką państwową statutowo zajmującą się problematyką wzornictwa. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, doradczych, promocyjnych oraz projektowych w dziedzinie wzornictwa i ergonomii. Podstawowym celem działania Instytutu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, projektantów i produktów poprzez wspieranie, organizowanie i promowanie rozwoju wzornictwa.
  http://www.iwp.com.pl/

 4. Komu dedykowany jest program Fortis Young Design?
  Program Fortis Young Design jest skierowany do młodych polskich projektantów, a także do przedsiębiorców i szerokiej publiczności. Studenci uczelni kształcących w kierunku wzornictwa przemysłowego mogą wziąć udział w konkursie o stypendium im. Wandy Telakowskiej.  Zwycięzcy otrzymają możliwość rozwijania swoich umiejętności w realiach rynkowych. Przedsiębiorca zaś, współpracując z nimi w zakresie tworzenia nowych, unikalnych produktów, przyczyni się do wzrostu konkurencyjności własnej firmy.

 5. Ramy czasowe Fortis Young Design?
  Projekt zostanie zainaugurowany 14 lutego 2008 r. w Warszawie w salach wystawowych IWP wernisażem wystawy zatytułowanej Future Design-Pora relaksu. Wtedy też nastąpi ogłoszenie konkursu o stypendium. Zakończenie FYD przewidziane jest na koniec października br. spotkaniem podsumowującym.

 6. Jakie wydarzenia wchodzą w skład FYD?
  harmonogram [PDF, 82 KB]

 7. Czy projekty prezentowane podczas wystaw będzie można kupić?
  Prezentowane projekty są jedynie artystyczna wizją przyszłości, dlatego nie będą one przeznaczone do sprzedaży. Jest możliwy natomiast kontakt z autorem projektu oraz współpraca z nim, która może zaowocować rozwiązaniem przygotowanym pod potrzeby klienta i gotowym do wdrożenia w produkcji.

 8. Co interesującego znajdę dla siebie, jako przedsiębiorcy, w FYD?
  Fortis Bank Polska chce pokazać swoim klientom potencjał, jaki tkwi w młodych polskich projektantach. Klienci banku będą mieli niepowtarzalną okazję dostępu do wybranych przez profesjonalne jury, młodych projektantów. Ich prace będą możliwe do zakupienia i wdrożenia w produkcji, po uprzednim doprecyzowaniu potrzeb klienta.

 9. Czy w programie mogą brać udział także firmy niebędące klientami Fortis Banku Polska? 
  Program jest skierowany przede wszystkim do obecnych klientów banku, ale także do szerokiej grupy przedsiębiorców, którzy poszukują nowych rozwiązań dla swojej firmy. Zapraszamy do kontaktu z najbliższą placówką banku.

 10. Jak otrzymać zaproszenie na wystawy w ramach FYD?
  Wystawy są zlokalizowane w siedzibie IWP, w Warszawie i są ogólnie dostępne. Bilety na wystawę Future Design-Pora Relaksu są w cenach: 7zł - bilet normalny, 5 zł - bilet ulgowy,15zł bilet rodzinny, 5 zł bilet grupowy.
  Zaproszenia na pozostałe wydarzenia kierują Doradcy i Opiekunowie w placówkach bankowych.

 11. Dodatkowe informacje: http://www.iwp.com.pl/fyd
ban_right_fyd
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.