BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Gospodarka odpadami

Staramy się minimalizować nasz negatywny wpływ na środowisko m.in. poprzez ograniczanie ilości produkowanych w banku odpadów:

  • Ograniczamy ilość zużytego papieru – stosujemy drukarki pozwalające na wykonywanie obustronnego wydruku, stosujemy „ekologiczne e-maile” zawierające prośbę o rozważenie potrzeby drukowania informacji,
  • W komunikacji wewnętrznej używamy intranetowej platformy komunikacyjnej, periodyki drukujemy na papierze ekologicznym, 
  • Naszymi dostawcami sprzętu i wyposażenia są firmy zorientowane ekologicznie, 
  • Odbiór odpadów, ich segregację i przetwarzanie powierzamy profesjonalnym firmom recyklingowym, 
  • Regularnie kilka razy w roku organizujemy zbiórkę elektrośmieci, a środki uzyskane ze zbiórek przekazujemy organizacjom pożytku publicznego na zakup energooszczędnych sprzętów. Podczas ostatniej zbiórki zebraliśmy 3,5 tony elektrośmieci, co pozwoliło zebranie funduszy na zakup lodówki dla ośrodka Fundacji Synapsis
  • Uczestniczymy w programie „Planet Partners” firmy HP, dzięki czemu tonery poddawane są powtórnemu przetworzeniu, 
  • Dbamy o to, aby zużyte świetlówki, baterie, akumulatory i sprzęt komputerowy były utylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska, 
  • Wodę pitną udostępniamy w butelkach zwrotnych, ograniczając w ten sposób zużycie butelek pet.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.