BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Grupa BNP Paribas

BNP Paribas jest wiodącym bankiem w Europie z międzynarodowym zasięgiem. Grupa jest obecna w 75 krajach i zatrudnia ponad 189 tys. pracowników, z czego ponad 146 tys. w Europie. Prowadzi działalność w kluczowych obszarach: Rynki Macierzyste (Domestic Markets) i Międzynarodowe Usługi Finansowe (International Financial Services), które są świadczone przez Bankowość Detaliczną i Usługi (Retail Banking & Services) oraz Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna (Corporate & Institutional Banking).

Grupa wspiera swoich klientów (indywidualnych, samorządy, przedsiębiorców, MŚP, korporacje oraz instytucje) w realizacji projektów oferując im bogaty wachlarz produktów finansowych, inwestycyjnych i oszczędnościowych oraz ochrony ubezpieczeniowej. W Europie Grupa działa na czterech rynkach macierzystych (Belgia, Francja, Włochy, Luksemburg), jest także liderem w zakresie kredytów konsumenckich (BNP Paribas Personal Finance).

Grupa BNP Paribas rozwija swój model zintegrowanej bankowości detalicznej w krajach basenu Morza Śródziemnego, w Turcji, Europie Wschodniej i poprzez rozbudowaną sieć placówek w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W obszarze Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej (Corporate & Institutional Banking) oraz Międzynarodowych Usług Finansowych (International Financial Services) BNP Paribas plasuje się również na czołowych miejscach w Europie, ma silną pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, a także notuje szybki rozwój swoich spółek w rejonie Azji i Pacyfiku.

STRATEGIA

Podstawowym zadaniem BNP Paribas jest świadczenie usług klientom poprzez nawiązywanie z nimi długotrwałych relacji oraz wspieranie ich w realizacji planów prywatnych i zawodowych. BNP Paribas to także „Bank zmieniającego się świata”. Jest zaangażowany w udzielanie wsparcia swoim klientom w momencie, gdy muszą stawić czoła zmianom.

W strategii Grupy BNP Paribas, Polska to rynek o dużych możliwościach wzrostu, ze względu na swoją wielkość i potencjał. Polska stanowi ważną platformę przyszłego wzrostu Grupy BNP Paribas.

We wszystkich regionach, w których Grupa BNP Paribas prowadzi swoją działalność, angażuje się w życie lokalnych społeczności. Przede wszystkim Bank pozostaje wierny swoim zobowiązaniom gospodarczym, udzielając finansowania na realizację planów klientów. Ponadto BNP Paribas jest świadomy swojej roli w trzech ważnych obszarach: odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności obywatelskiej oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne.

DOŚWIADCZENIE W SEKTORZE ROLNICZYM

BNP Paribas oferuje rozwiązania dostosowane do potrzeb sektora rolniczego. Wspiera zrównoważone rolnictwo, zgodnie z obowiązującą w Grupie polityką odpowiedzialności społecznej i ekologicznej.

Grupa prowadzi działalność w obszarze rolnictwa m.in. w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, Francji i Turcji.

W USA, poprzez Bank of the West i linię bankowości korporacyjnej i instytucjonalnej zajmuje trzecią pozycję na rynku w obszarze finansowania rolnictwa. Natomiast turecki TEB jest jednym z wiodących banków z prywatnym kapitałem pod względem liczby udzielanych kredytów rolnych.

KORZENIE

Grupa BNP Paribas powstała w wyniku połączenia banków, które już od XIX w. biorą udział w tworzeniu gospodarczej historii Europy. Korzenie Banku BNP (Banque Nationale de Paris) sięgają 1848 r. Wówczas utworzono kasy oszczędnościowe, BNCI (Banque Nationale du Commerce et de l’Industrie) i CNEP (Comptoir National d’Escompte de Paris), które połączono w 1966 r. tworząc BNP. BNP był bankiem detalicznym o międzynarodowym zasięgu, który wspierał ubankowienie społeczeństwa otwierając wiele lokalnych oddziałów.

W 1872 r. powstał Paribas, pierwszy francuski bank inwestycyjny. Finansował wiele inwestycji w sektorze przemysłowym, w szczególności w branży naftowej. W 2000 r. następuje fuzja dwóch banków BNP i Paribas, dzięki czemu powstaje BNP Paribas. Od tego momentu bank rozpoczął budowę silnej grupy bankowej o międzynarodowym zasięgu. Kolejne fuzje zmieniają międzynarodową strukturę Grupy. Grupa BNP Paribas nabywa m.in. udziały w amerykańskim BancWest, tureckim TEB, włoskim BNL i w końcu belgijskim Fortis i banku BGL z Luksemburga.

Historia BNP Paribas pokazuje, że integracja odmiennych tradycji i kultur jest silnym atutem Grupy, pozwalającym na poszerzanie horyzontów organizacji, rozwój i spełnianie potrzeb klientów.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem korporacyjnym o Grupie BNP Paribas (w wersji angielskiej), który zamieszczony jest na stronie w http://www.bnpparibas.com/en/.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.