BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Integracja Banków

We wrześniu 2014 r. Bank BGŻ dołączył do Grupy BNP Paribas. W wyniku połączenia Banku BGŻ z BNP Paribas Bankiem Polska powstał silny uniwersalny bank, jeden z największych w Polsce, którego klienci będą mieli dostęp do szerokiej gamy usług i nowoczesnych produktów. Nowy Bank BGŻ BNP Paribas S.A. pozostaje liderem na rynku rolno-spożywczym w Polsce. Kolejnym etapem procesu będzie połączenie systemów operacyjnych, o czym będziemy informowali we właściwym czasie.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty

Jaki jest cel połączenia Banku BGŻ z BNP Paribas Bankiem Polska?
Celem połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska jest zwiększenie skali działalności Grupy BNP Paribas w Polsce. Nowy bank jest bankiem uniwersalnym, jednym z największych w Polsce pod względem aktywów, z pełną gamą usług, co jest korzystne dla naszych Klientów.

Co to znaczy, że banki fuzję prawną mają już za sobą?
Połączenie, które miało miejsce 30 kwietnia 2015 r., miało wyłącznie charakter prawny i nie wymagało od klientów podejmowania żadnych działań. Od momentu połączenia oba banki działają jako jeden bank pod nazwą Bank BGŻ BNP Paribas. Od 29 czerwca sieć oddziałów otrzymała jednolite oznakowanie ułatwiające identyfikację nowej marki. Nasz nowy znak graficzny odzwierciedla przynależność do międzynarodowej grupy BNP Paribas i zawiera nazwy obu połączonych banków. Obecnie trwają prace zmierzające do ujednolicenia oferty obu banków. Ponadto, trwa etap fuzji operacyjnej zmierzającej do połączenia całej działalności obu banków, w tym także zasobów informatycznych.

Jakie są skutki połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska dla klientów?
Połączona organizacja jest jednym z największych działających w Polsce banków, o dużych możliwościach finansowych i bogatej ofercie produktowej. Połączony Bank korzysta z globalnego zasięgu, doświadczenia oraz wsparcia Grupy BNP Paribas, jednej z wiodących instytucji finansowych na świecie.

Czy klienci muszą podejmować jakieś działania w związku z powstaniem Banku BGŻ BNP Paribas?
Połączenie banków nie wiąże się dla klientów z żadnymi dodatkowymi obowiązkami, w szczególności korzystanie z bankowych systemów internetowych nie będzie wymagało żadnych dodatkowych potwierdzeń, akceptacji, instalacji dodatkowego oprogramowania czy wykonywania jakichkolwiek operacji testowych. Obecne numery kont bankowych, karty, numery PIN, hasła i loginy do bankowości elektronicznej pozostają bez zmian, a zawarte umowy pozostają w mocy.

Czy jako klient dawnego Banku BGŻ oraz dawnego BNP Paribas Banku Polska muszę coś zrobić, żeby być klientem nowego Banku?
Klienci dawnego Banku BGŻ oraz dawnego BNP Paribas Banku Polska nie muszą podejmować żadnych działań aby być klientami nowego Banku BGŻ BNP Paribas. Umowy zawarte z tymi bankami pozostają w mocy. Numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie, aktywne pozostają wszystkie karty i numery PIN. Nie zmieniają się również zasady korzystania z bankowości internetowej. Dodatkowe informacje uzyskają Państwo kontaktując się bezpośrednio z doradcą bankowym lub pod numerem infolinii 801 321 123.

Jaka będzie strategia Banku wobec branży rolno-spożywczej?
Bank BGŻ BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym a jego celem jest m.in. dalsze umacnianie pozycji lidera na rynku rolno-spożywczym w Polsce, którą dotychczas piastował Bank BGŻ. Grupa BNP Paribas ma doświadczenie w finansowaniu rolnictwa w różnych krajach na całym świecie. Z powodzeniem prowadzi działalność w tym segmencie w Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Francji czy w Turcji.

Czy będą wspólne produkty dla klientów dawnego Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska?
Klienci detaliczni mogą korzystać z jednolitej oferty dotyczącej kredytów hipotecznych i pożyczek oraz kont osobistych, lokat i kredytów konsumenckich.

Czy w każdym oddziale sieci Banku BGŻ BNP Paribas klienci mogą kupić każdy produkt?
Obecnie zdecydowana większość produktów dostępna jest w całej sieci. Są jednak pewne wyjątki wynikające głównie ze specyfiki i specjalizacji połączonych banków np. kredyty preferencyjne dostępne są tylko w placówkach dawnego Banku BGŻ, a kredyty samochodowe dawnego BNP Paribas Banku Polska. W każdym oddziale natomiast można uzyskać dokładną informację na temat każdego produktu, gdzie znajduje się najbliższa placówka oferująca dany produkt. Doradcy mogą także umówić spotkanie w najbliższej lub najbardziej dogodnej dla klienta placówce.

Wciąż funkcjonują w banku produkty, które na pierwszy rzut oka mają identyczne parametry. Czy Bank zamierza ujednolicić w tym zakresie ofertę?
Część produktów będących w obsłudze jest bardzo podobna. Stopniowo Bank będzie je ujednolicał, gdyż rozbieżności wynikają z różnic w systemach IT obu sieci. Bank ujednolici ofertę do końca 2016 r.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.