BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Odpowiedzialność obywatelska

Pomagamy społecznościom lokalnym w ich dynamicznym rozwoju poprzez budowanie silnych więzi. Nasze programy nakierowane są na wsparcie lokalnych środowisk w edukacji i budowie kapitału społecznego. Wszystkie działania mają charakter inwestycji społecznych.

Pomagamy lokalnie inwestując w:

  • Najzdolniejszych uczniów z terenów wiejskich – program stypendialny Klasa
  • Innowacyjne rolnictwo – program stypendialny Agrotalenty
  • Lokalne organizacje społeczne – Program grantów lokalnych

Więcej o działaniach społecznych: Fundacja BGŻ BNP Paribas.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.