BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się
ban_fyd

Konkurs

"Konkurs o stypendium im. Wandy Telakowskiej"

Stypendium im. Prof. Wandy Telakowskiej otrzyma twórca o największym potencjale rynkowym. Decyzję podejmuje kapituła złożona z przedstawicieli biznesu. Jest to pierwszy w Polsce program stypendialny stworzony z myślą o młodych projektantach, który ułatwia im start w życie zawodowe.
Nagrodą dla najlepszego młodego projektanta jest stypendium w wysokości 20 tys. zł, na sfinansowanie wybranej formy zdobywania wiedzy i doświadczeń. Na laureata czeka także miesięczny staż w renomowanej firmie projektowej oraz pakiet profesjonalnych szkoleń z zakresu marketingu, autoprezentacji i metod pozyskania funduszy na wdrożenie projektu.

Harmonogram konkursu o Stypendium im. Prof. Wandy Telakowskiej

31.03.2008 r. – powołanie Komisji Ekspertów Organizatora,
08.03.2008 r. – ostateczny termin nadsyłania prac do Konkursu o stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej,
Uwaga! termin nadsyłania prac przedłużony do 31.03.2008 r.
08.04. – 20.04.2008 r. – obrady Komisji Ekspertów Organizatora i wybór 30 półfinalistów,
23.04 2008 r. – ogłoszenie listy 30 półfinalistów
28.04.2008 r. – obrady Kapituły Stypendialnej, która dokona wyboru 10 finalistów z 30 półfinalistów i wskaże projekty do prezentacji finałowej
29.04.2008 r. – poinformowanie 10 finalistów o zakwalifikowaniu się do finału oraz wskazanie jednego projektu z portfolio, do którego prezentacji
zobowiązany jest finalista, przed Kapitułą Stypendialną. Prezentacja ma się odbyć w formie multimedialnej. Całkowity czas prezentacji do 20 minut.
15.05. - 16.05.2008 r. – prezentacja 10 finałowych projektów przez ich autorów
16.05.2008 r. – ogłoszenie zwycięzcy Konkursu i wręczenie nagród, podczas uroczystości w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. w Warszawie.
11-27 lipca 2008 r. – wystawa portfolio 10 finalistów podczas Gdynia Design Days – międzynarodowych dni designu krajów nadbałtyckich

ban_right_fyd
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.