BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Michel Thebault

wiceprezes zarządu, obszar Bankowości Personal Finance

Uzyskał dyplom inżyniera nauk agronomicznych w École Supérieure d’Agriculture de Toulouse, magisterium z zakresu biznesu i administracji na Uniwersytecie w Tuluzie oraz diplôme préparatoire aux études comptables et financières (DPECF).

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 1995 r. jako menedżer domu towarowego Darty. W latach 1998-2000 pełnił funkcję dyrektora sprzedaży w regionie południowo-wschodnim sieci LIDL. Od 2000 r. związany jest z Grupą BNP Paribas, gdzie początkowo zajmował stanowisko dyrektora Regionalnego w Union de Crédit pour le Bâtiment, podmiocie z Grupy BNP Paribas specjalizującym się w obsłudze kredytów hipotecznych we Francji, gdzie odpowiedzialny był kolejno za regiony Midi Pyrénées i Provence-Alpes. W latach 2006-2008 pełnił funkcję dyrektora Naczelnego TEB UCB, tureckiego banku hipotecznego Grupy BNP Paribas, zaś w latach 2007-2008 był członkiem Rady Nadzorczej TEB UCB. W Polsce od 2008 r. organizował działalność linii biznesowej Personal Finance. Od września 2009 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Banku Polska, nadzorującego obszar Personal Finance.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.