Nagrody

Ranking kart płatniczych z dodatku Moje Pieniądze dziennika "Rzeczpospolita"

27 czerwca 2002 dziennik "Rzeczpospolita" w dodatku "Moje Pieniądze" zamieścił "Ranking kart płatniczych". W kategorii kart debetowych zwyciężyła karta VISA Electron Fortis Banku Polska SA.

Poniżej zamieszczamy tekst raportu z dodatku "Moje Pieniądze" oraz tabele dotyczące rankingu.
Cały ranking dostępny jest w internetowym wydaniu "Rzeczpospolitej".

Paweł Blajer

Ranking kart płatniczych
NAJLEPSZE KARTY NA STÓŁ

Najlepszą kartą debetową jest Visa Electron Fortis Banku. Wśród obciążeniowych zwyciężyła Visa Classic Deutsche Bank 24, natomiast wśród kredytowych - Visa Classic i EuroCard/MasterCard Banku Przemysłowo-Handlowego PBK. Takie są wyniki prezentowanego przez nas po raz pierwszy rankingu kart płatniczych.

Karty, które zajęły czołowe miejsca w każdym z sześciu przygotowanych przez nas rankingów, są w swoich kategoriach najlepsze. Po prostu zdobyły najwięcej punktów za wszystkie oceniane cechy. Ale z bogatej oferty banków postanowiliśmy wyłowić także te karty, które mają jakieś szczególne zalety z punktu widzenia potrzeb konkretnego klienta. Nie zawsze uplasowały się one w ścisłej czołówce, ale naszym zdaniem są godne polecenia.

Dla osoby, która robi duże zakupy

Najlepsze: Visa Classic i MasterCard BPH PBK (kredytowe), Visa Classic Lukas Banku (kredytowa)

Karty kredytowe BPH PBK będą najlepszym rozwiązaniem dla kogoś, kto nie zawsze jest w stanie spłacić całe zadłużenie w wyznaczonym przez bank terminie. Kredyt zaciągnięty tymi kartami jest niżej oprocentowany niż u konkurentów oferujących podobne karty (z takim samym systemem naliczania odsetek). Za wydanie karty trzeba zapłacić 75 zł rocznie. Maksymalnie można nią wydać w sklepie 15 tys. zł miesięcznie.

Karta Lukas Banku jest odpowiedniejsza dla osoby, która zawsze spłaca całe zadłużenie w wyznaczonym przez bank terminie - wtedy maksymalny okres nieoprocentowanego kredytu wynosi 50 dni. Za wydanie karty trzeba zapłacić 59 zł (posiadacze e-Konta Pro dostają ją za darmo). Maksymalny limit na transakcje bezgotówkowe wynosi 10 tys. zł.

Kartą kredytową powinniśmy płacić za zakupy w sklepie. Natomiast lepiej nie używać jej do pobierania gotówki z bankomatu, bo wiąże się z tym wysoka prowizja, a poza tym zawsze trzeba zapłacić odsetki od zaciągniętego w ten sposób kredytu. Przy kartach BPH PBK oprocentowanie kredytu - w przypadku transakcji gotówkowych - jest nawet o 5 pkt. proc. wyższe.

Dla klienta często korzystającego z obcych bankomatów w kraju

Najlepsza: Visa Electron Fortis Banku (debetowa)

Jeśli częściej niż trzy razy w miesiącu pobierasz pieniądze z bankomatów należących do różnych instytucji, powinieneś otworzyć rachunek e-Pakiet w Fortis Banku. Wydawana do niego Visa Electron pozwala bezpłatnie podejmować gotówkę we wszystkich bankomatach.

Maksymalny limit na operacje w bankomacie wynosi 5 tys. zł, ale można też wybrać opcję bez limitu. Karta wydawana jest za darmo, natomiast co miesiąc płacimy 1 zł za korzystanie z niej i 7 zł za prowadzenie rachunku. Warunkiem otworzenia konta jest zadeklarowanie miesięcznego wpływu w wysokości 300 zł.

Jeśli zamierzasz korzystać z zagranicznych bankomatów podczas wakacji

Najlepsze: Maestro Citibanku (debetowa), Visa Electron Millennium (debetowa)

O Maestro Citibanku warto wystąpić przed wyjazdem do któregoś z krajów strefy euro, natomiast o Visę Electron Millennium - gdy wybieramy się do Stanów Zjednoczonych. Za pobieranie gotówki tymi kartami - niezależnie od wielkości wypłaty - płaci się stałą prowizję. W Citibanku wynosi ona 4 zł, a w Millennium 3,50 zł.

Obie karty wydawane są do rachunku (trzeba go otworzyć). Dzienny limit wypłat z bankomatu przy Visie Electron Millennium wynosi 1 tys. zł, a przy Maestro Citibanku - 4 tys. zł (10 tys. zł dla posiadaczy rachunku prestiżowego CitiGold).

Jeśli nie masz karty kredytowej lub dostępu do kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Najlepsza: Visa Classic Deutsche Bank 24 (obciążeniowa)

Aby ją otrzymać, trzeba mieć rachunek osobisty w tym banku przez co najmniej 3 miesiące i miesięczne wpływy w wysokości minimum 1 tys. zł. Za wydanie karty płaci się 49 zł (nowi klienci mogą otrzymać kartę z logo PCK za połowę ceny). Miesięczny limit na transakcje w bankomatach i sklepach wynosi maksymalnie 15 tys. zł.

Transakcje rozliczane są raz w miesiącu (5 dnia każdego miesiąca). Za transakcje bezgotówkowe bank pobiera 1-proc. prowizję, za wypłatę gotówki w bankomatach Deutsche Bank 24 i Euronetu - 2,5 proc., nie mniej niż 4 zł, za korzystanie z innych bankomatów - 2,5 proc., nie mniej niż 6 zł.

Karta jest bardzo bezpieczna. Bank przejmuje odpowiedzialność za transakcje (powyżej 200 zł) od momentu zgubienia lub kradzieży karty (nie dotyczy to transakcji dokonanych przy użyciu kodu PIN). Karta ta jest propozycją dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą korzystać z kredytu odnawialnego w ROR lub z karty kredytowej (bo np. mają za niskie dochody).

Dla osoby często pobierającej gotówkę z bankomatów sieci Euronet

Najlepsza: Visa Electron mBanku (debetowa)

Jest wydawana - bezpłatnie - do rachunku eKonto i eMax. Nie płacimy również za prowadzenie rachunku. Jedynym mankamentem są limity. W bankomatach dziennie możemy przeprowadzić maksymalnie trzy transakcje na łączną kwotę 1 tys. zł. Karta ta może okazać się bardzo przydatna podczas wakacji, ponieważ bez prowizji podejmuje się nią gotówkę z bankomatów Euronetu - jest ich dużo w różnych polskich miastach i miejscowościach turystycznych (na czas wakacji Euronet instaluje dodatkowe urządzenia). Ale uwaga, za skorzystanie z bankomatu Euronetu znajdującego się przy placówkach Millennium, płacimy prowizję.

Dla internauty

Najlepsza: Visa Electron Inteligo (debetowa)

Wydawana jest bezpłatnie. Korzystanie z niej kosztuje 99 groszy miesięcznie. Można nią płacić w Internecie (ale nie tylko) - za operacje te bank nie pobiera prowizji. Na rachunku bankowym powinniśmy zawsze mieć co najmniej 99,99 zł, gdyż wówczas nie będziemy musieli płacić 4,99 zł miesięcznie za prowadzenie konta.

CO TRZYMAĆ W PORTFELU
 • Jeśli karta jest ci potrzebna przede wszystkim do pobierania gotówki z bankomatów, powinieneś zaopatrzyć się w debetową, najlepiej Visę Electron, która jest akceptowana we wszystkich bankomatach w Polsce. Właściwie elektroniczna karta debetowa jest nieodzowna w każdym portfelu.
 • Jeśli w sklepach płacisz kartą więcej niż 2 tys. zł miesięcznie, przyda ci się tłoczona karta kredytowa. Pieniądze przeznaczone na zakupy możesz przekazać np. na rachunek w Volkswagen Bank direct (aktualnie oferuje najkorzystniejsze oprocentowanie rachunku osobistego), a w wyznaczonym przez bank terminie spłać cały dług zaciągnięty kartą - wtedy nie zostaną pobrane odsetki od kredytu. To, co zarobisz na oprocentowaniu środków na rachunku, powinno pokryć koszty wydania karty (kartę będziesz więc miał za darmo).
 • Jeśli za zakupy płacisz kartą mniej niż 2 tys. zł miesięcznie, powinna ci wystarczyć elektroniczna karta debetowa. Kosztuje ona mniej niż karta tłoczona, a często można ją otrzymać za darmo. Karta tłoczona - debetowa lub obciążeniowa - okaże się przydatna, jeśli będziesz chciał regulować rachunki w sklepach nie posiadających terminalu elektronicznego, lecz tylko ręczny (wtedy nie można zapłacić kartą elektroniczną). Wydanie tych kart kosztuje mniej niż kredytowych.
 • Jeśli często brakuje ci gotówki, a z jakichś powodów nie możesz skorzystać z kredytu odnawialnego, możesz zainteresować się kartą obciążeniową. Co prawda zapłacisz prowizję za pobranie gotówki z bankomatu, ale nie zapłacisz wysokich odsetek za skorzystanie z kredytu, tak jak przy kartach kredytowych. Pamiętaj, że zadłużenie na tej karcie musisz spłacić w ciągu 30 dni.
 • Jeśli masz kartę kredytową pozwalającą uniknąć odsetek, spłać całe zadłużenie w wyznaczonym przez bank terminie (jest to warunek uniknięcia odsetek), nawet jeśli musiałbyś w tym celu skorzystać z kredytu odnawialnego w ROR. Kredyt odnawialny jest niżej oprocentowany niż zaciągnięty kartą kredytową.

P. B.

CO JEST CO

Debetowa - Karta wydawana jest do rachunku bankowego. Za płacenie nią w sklepie bank nie pobiera prowizji. Przeważnie bezpłatnie można też podejmować gotówkę w bankomatach należących do wystawcy karty.

Obciążeniowa - Karta wydawana jest do rachunku bankowego. Jest do niej przyznawany limit kredytowy. Raz w miesiącu następuje rozliczenie wszystkich transakcji - bank pobiera należną mu kwotę z rachunku. Klient musi mieć wyznaczonego dnia odpowiednią sumę na koncie. Bank przeważnie pobiera prowizję zarówno za korzystanie z bankomatu (także własnego), jak i za płacenie kartą w sklepie.

Kredytowa - Przez cały okres rozliczeniowy klient może korzystać z kredytu. Raz w miesiącu bank przesyła zestawienie transakcji. Klient może spłacić w wyznaczonym terminie minimalną, podaną w zestawieniu kwotę. Wtedy bank nalicza odsetki - od aktualnej kwoty zadłużenia - od dnia dokonania transakcji do dnia spłaty długu. Jeśli w terminie wskazanym przez bank spłacimy całość zadłużenia (dotyczy to tylko transakcji bezgotówkowych, a nie kwot podjętych w bankomacie), przeważnie unikniemy odsetek.

P. B.


Różne rodzaje, różna funkcjonalność, różne zasady rozliczeń
Elektroniczna
Karta gładka. Każda transakcja przeprowadzona taką kartą jest autoryzowana. Terminal w sklepie lub bankomat łączy się z bankiem i sprawdza, czy klient ma pieniądze na pokrycie wydaktów.
Debetowa
Karta wydawana jest do rachunku bankowego. Transakcje są rozliczane na bieżąco, a księgowane na rachunku najczęściej w ciągu trzech dni. Za płacenie kartą w sklepie bank nie pobiera prowizji. Przeważnie bezpłatnie można też podejmować gotówkę w bankomatach należących do wystawcy karty. Najpopularniejsze elektroniczne karty debetowe to Visa Electron i Maestro.
Kredytowa
Przez cały okres rozliczeniowy klient może wydawać pieniądze pożyczone przez bank. Raz w miesiącu bank przesyła zestawienie transakcji. Klient musi spłacić w wyznaczonym terminie co najmniej minimalną kwotę zadłużenia. Od dnia przeprowadzenia transakcji do dnia spłaty długu bank nalicza odsetki od aktualnej kwoty zadłużenia (nie można ich uniknąć). Czasami karta ta jest wydawana do rachunku. Aby ją otrzymać, klient musi przedstawić zaświadczenie o dochodach. Elektroniczna karta kredytowa znajduje się w ofercie GE Capital Banku, ING Banku Śląskiego i Kredyt Banku.
Tłoczona
Karta, na której numer, dane posiadacza i termin ważności są podane drukiem wypukłym. Przy transakcji nie zawsze terminal sprawdza, czy klient dysponuje pieniędzmi na pokrycie wydatków. Autoryzowane są tylko operacje powyżej kwoty ustalonej dla danego punktu handlowego czy usługowego (floor limit).
Obciążeniowa
Karta wydawana jest do rachunku bankowego. Jest do niej przyznawany limit kredytowy. Można go wykorzystać na zakupy w sklepie lub wypłaty w bankomatach. Raz w miesiącu następuje rozliczenie wszystkich transakcji - bank pobiera należną mu kwotę, łącznie z prowizjami, z rachunku. Klient musi mieć wyznaczonego dnia odpowiednią sumę na koncie. Bank przeważnie pobiera prowizję zarówno za korzystanie z bankomatu (także własnego), jak i za płacenie kartą w sklepie.
Kredytowa
Przez cały okres rozliczeniowy klient może korzystać z kredytu. Raz w miesiącu bank przesyła zestawienie transakcji. Klient może spłacić w wyznaczonym terminie minimalną, podaną w zestawieniu kwotę. Wtedy bank nalicza odsetki - od aktualnej kwoty zadłużenia - od dnia dokonania transakcji do dnia spłaty długu. Jeśli w terminie wskazanym przez bank spłacimy całość zadłużenia (dotyczy to tylko transakcji bezgotówkowych, a nie kwot podjętych w bankomacie), unikniemy odsetek. Taki system rozliczeń związany jest z większością kart kredytowych wydawanych w Polsce. Ale są też wypukłe karty kredytowe (np. Partner Pekao SA), przy których odsetki pobierane są zawsze, niezależnie od tego, czy klient spłacił dług, czy tylko jego część. Aby otrzymać taką kartę, najczęściej nie trzeba mieć rachunku w danym banku, ale należy przedstawić zaświadczenie o dochodach.
Debetowa
Karta wydawana jest do rachunku bankowego. Transakcje są rozliczane na bieżąco, a księgowane najczęściej w ciągu trzech dni. Najpopularniejszą tłoczoną kartą debetową jest Visa Classic.
oprac. P.B.

Debetowe - Dobre w sklepach oraz bankomatach

Liczą się koszty

RANKING KART DEBETOWYCH DLA OSÓB PEŁNOLETNICH
Pozycja
w rankingu
Bank Nazwa karty Rachunek, do którego karta jest wydawana Opłaty
podsta-wowe
Opłaty za
podsta-wowe
transakcje
Limity Bezpie-
czeństwo
RAZEM
(maks. 100 pkt.)
1. Fortis Bank Visa Electron e-Pakiet, Pakiet Złoty VIP 45,00 95,00 100,00 38 71,60
2. Raiffeisen Visa Classic Konto osoboste Active 100,00 70,25 60,00 25 67,61
3. Raiffeisen Visa Electron Konto osobiste Standard 100,00 70,25 55,00 26 66,92
4. Citibank CitiCard Maestro CitiGold 100,00 59,38 100,00 26 66,92
5. Multibank Visa Classic Plany Finansowy wwj 100,00 44,65 75,00 66 65,59
6. Pekao SA Maestro Eurokonto Standard, Akademickie, Plus, VIP, Prestiż, WWW 100,00 44,56 55,00 73 65,15
7. Kredyt Bank Visa Electron Student Ekstrakonto Student 77,14 46,46 55,00 95 64,69
8. Multibank Visa Electron Multikonto My 100,00 44,56 60,00 65 64,05
9. Citibank CitiCard Maestro CitiKonto One 100,00 59,38 70,00 26 63,92
10. mBank Visa Electron eMAX, eKONTO, izzyKONTO 100,00 45,04 17,50 63 59,62
11. ING Bank Śląski Visa Electron, Maestro Konto z Lwem Prestiż 45,00 78,18 75,00 26 59,13
12. Deutsche Bank 24 Visa Electron Konto osobiste 100,00 45,96 75,00 26 58,38
13. ING Bank Śląski Visa Electron, Maestro Student Konto z Lwem Studenta 90,00 49,43 75,00 26 57,44
14. Górnośląski Bank Gospodarczy Visa Classic GBG Konto Optimum, GBG Konto Kapitał 100,00 46,83 60,00 25 57,07
15. Górnośląski Bank Gospodarczy Visa Electron GBG Konto Duet, GBG Konto Optimum, GBG Konto Kapitał, GBG Konto Student 100,00 46,83 55,00 25 56,57
16. LG Petro Bank Maestro LG Petro Bank SA LG Konto Standard, LG Konto Silver, LG Konto Gold, netKonto 100,00 45,89 75,00 16 56,35
17. Kredyt Bank Visa Electron Ekstrakonto 45,00 46,46 55,00 91 55,86
18. ING Bank Śląski Maestro Przedpłacona - 77,00 45,00 100,00 25,5 54,60
19. BGŻ Integrum Maestro ROR 100,00 46,42 55,00 16 54,59
20. Bank Przemysłowy Visa Classic Moje Złote Konto 100,00 45,34 75,00 1 53,10
21. Górnośląski Bank Gospodarczy Maestro GBG Konto Duet, GBG Konto Optimum, GBG Konto Kapitał, GBG Konto Student 100 46,83 20,00 25 53,07
22. Gospodarczy Bank Wielkopolski Maestro ROR 100,00 50,18 15,00 16 52,28
    Visa Electron ROR 100,00 50,18 15,00 16
23. Bank Przemysłowy Polcard Moje Konto Plus, Moje Złote Konto 100,00 46,25 57,00 1 51,71
24. Fortis Bank Visa Electron Pakiet Srebrny, Pakiet Złoty 45,00 49,25 100,00 40 51,41
25. Bank Gospodarstwa Krajowego BGK - Visa Electron ROR 100,00 47,88 13,78 15 50,92
26. BPH PBK BPH - Visa Sezam Electron Konto BPH Sezam, Konto BPH Złoty Sezam, Konto BPH Srebrny Sezam, Konto BPH Sezam Student 63,50 48,50 75,00 25,5 50,30
27. BZ WBK Visa Electron BZ WBK, Maestro BZ WBK Konto24, Konto24 X-tra Student, Konto24 Young, Konto24 Plus, Konto24 Prestiż 63,50 44,06 100,00 16 48,90
28. Nordea Bank Polska Visa Electron Konto Nordea, Konto Nordea VIP 100,00 44,84 12,50 10 48,43
29. Inteligo Inteligo Visa Electron Konto indywidualne 42,77 49,24 100,00 26 48,05
30. Pekao SA Visa Classic USD rachunek bieżący 13,34 46,64 100,00 68 47,92
31. Pekao SA Visa Classic PLN rachunek bieżący 13,50 44,56 100,00 67 46,83
32. mBank Visa Gold eMAX, eKONTO 2,16 45,04 75,00 90 46,31
33. ING Bank Śląski Visa Electron, Maestro Konto z Lwem Standard, Komfort, Prestiż 45,00 49,43 75,00 26 46,19
34. Multibank Visa Electron MultiKonto Jestem 45,00 44,56 55,00 46 46,00
35. Lukas Bank Visa Electron e-Konto, e-Konto Pro 77,00 44,73 60,00 3 45,98
36. PKO BP Między-narodowa karta PKO Ekspres Visa Electron Superkonto, Superkonto Student, Złote Superkonto, e-Superkonto 77,00 44,72 22,50 21 45,82
37. Millennium Visa Electron Millennium UniKonto, MillePensja, Millennium Efekt, UniKonto Premium 36,00 62,14 55,00 16 45,66
38. Gospodarczy Bank Wielkopolski Visa Electron GBG Konto Uniwersalne, GBG Senior 54,00 46,83 55,00 25 45,07
39. Gospodarczy Bank Wielkopolski Polcard Classic ROR 61,25 47,14 52,50 15 44,78
40. Multibank Visa Electron MultiKonto Ja 22,50 44,56 60,00 65 44,68
41. BPH PBK PBK Start Maestro Rachunek ROR 63,50 48,50 17,50 25,5 44,55
  Citibank CitiCard Maestro CitiKonto 22,50 59,38 70,00 26 44,55
42. Multibank Visa Classic MultiKonto Jestem 19,80 44,56 60,00 65 44,00
43. Multibank Visa Classic Multikonto Ja, Multikonto My 16,71 44,56 65,00 65 43,73
44. Bank Ochrony Środowiska Maestro Standard Ekokonto 45,00 51,02 55,00 15 42,71
45. Górnośląski Bank Gospodarczy Maestro GBG Konto Uniwersalne, GBG Senior 54,00 46,83 20,00 25 41,57
46. Górnośląski Bank Gospodarczy Visa Classic GBG Konto Uniwersalne, GBG Senior 27,00 46,83 60,00 25 38,82
47. Lukas Bank Visa Electron Konto Standard 45,00 44,73 60,00 3 37,98
48. BPH PBK BPH - Visa Classic Złotowa Konto BPH Sezam, Konto BPH Złoty Sezam, Konto BPH Srebrny Sezam, Konto BPH Sezam Student 10,80 43,44 100,00 26 37,45
49. Bank Przemysłowy Visa Classic Moje Konto Plus 36,00 45,34 75,00 1 37,10
50. Bank Ochrony Środowiska Polcard - krajowa karta płatnicza Ekokonto 22,50 46,25 55,00 15 34,94
51. Invest-Bank Invest-Bank Maestro, Invest-Bank Visa Electron Invest-Konto, Invest-Konto Start, Invest-Konto MM 12,28 48,19 57,50 16 33,71
52. BZ WBK Visa Classic BZ WBK Konto24, Konto24 X-tra Student, Konto24 Plus, Konto24 Prestiż 13,50 43,76 100,00 2 33,47
53. Cukrobank Visa Classic BISE SA Konto osobiste 12,75 44,56 100,00 0 33,24
54. Bank Przemysłowy Polcard Moje Konto 22,50 46,25 57,00 1 32,34
55. BPH PBK PBK ISIC Maestro ROR 9,16 48,50 17,50 25,5 30,97
56. Bank Przemysłowy Visa Gold Moje Konto 1,28 45,34 100,00 1 30,92
57. Cukrobank Cukrobank - PolCard Konto osobiste 22,50 45,56 10,00 15 30,13
58. BPH PBK PBK IYTC Maestro Rachunek ROR 9,16 48,50 8,50 25,5 30,07
59. Bank Przemysłowy Visa Classic Moje Konto 7,50 45,34 75,00 1 29,98
60. BPH PBK BPH - Visa Classic Walutowa Rachunek walutowy a'vista 10,80 3,44 100,00 25,5 19,35
61. BPH PBK BPH - Visa Classic Silver Konto BPH Sezam, Konto BPH Złoty Sezam, Konto BPH Srebrny Sezam 10,80 3,44 100,00 25,5 19,35
Źródło: Opracowanie własneNajlepsza jest karta Fortis Banku, dobrze wypadły też oferowane przez Raiffeisen i Citibank.

Oceniając karty debetowe uznaliśmy, że najistotniejsze są koszty związane z pobieraniem gotówki w bankomatach i to nie tylko tych należących do banku, który wydał nam kartę. Dlatego nie dziwi, że zwycięzcą w tym rankingu została Visa Electron Fortis Banku. Można nią bez prowizji podejmować gotówkę we wszystkich bankomatach. Na bardzo dobry ostateczny wynik miało wpływ również to, że zarówno transakcje gotówkowe, jak i bezgotówkowe nie są limitowane (limity ocenialiśmy zgodnie z zasadą: im wyższy, tym więcej punktów).

Bardzo dobrze wypadły karty Visa Classic i Electron oferowane przez Raiffeisen Bank. Obie wydawane są za darmo. Nie płaci się też za korzystanie z bankomatów należących do tego banku, a za pobieranie gotówki w innych urządzeniach krajowych - tylko 1 zł. Wysoką pozycję zajęła również karta Maestro Citibanku.

Trudno rzecz jasna oceniać karty debetowe w oderwaniu od kosztów prowadzenia rachunków, do których są przypisane. Tak się złożyło, że w naszym rankingu zwyciężyły karty wydawane do kont, za prowadzenie których trzeba płacić więcej niż przeciętnie. Opłata za e-Pakiet w Fortis Banku wynosi 8 zł miesięcznie, a za rachunek w Raiffeisen Banku - co najmniej 10 zł. Tak więc ubieganie się o kartę Fortis Banku będzie miało sens tylko wtedy, gdy rzeczywiście często korzystamy z bankomatów obcych banków (w miesiącu wykonujemy co najmniej trzy takie operacje).

Nieco inaczej jest w przypadku Raiffeisen Banku. Tutaj musielibyśmy zdecydować się na przeniesienie wszystkich rozliczeń do tego banku. Jego oferta jest dość nietypowa. Za prowadzenie konta płacimy 10 lub 20 zł miesięcznie i możemy bez dodatkowych opłat zlecać dowolną liczbę przelewów jednorazowych i zleceń stałych, zarówno w oddziale, jak i za pośrednictwem serwisu telefonicznego. Propozycja tego banku może być korzystna dla osoby dokonującej miesięcznie co najmniej kilku jednorazowych transferów pieniędzy.

Debetowe dla młodzieży - Powinny być tanie i bezpieczne

Dozwolone do lat osiemnastu

RANKING KART DLA MŁODZIEŻY
Pozycja
w rankingu
Bank Nazwa karty Rachunek, do którego karta jest wydawana Opłaty
podsta-wowe
Opłaty za
podsta-wowe
transakcje
Limity Bezpie-
czeństwo
RAZEM
(maks. 100 pkt.)
1. Pekao SA Maestro Junior, Maestro OK Eurokonto Junior 100,00 89,38 60 58 82,82
2. ING BSK Maestro Luz Konto Luz 90,00 95,63 100 26 80,73
3. Kredyt Bank Visa Electron Junior Ekstrakonto Junior 38,58 89,38 100 95 78,87
4. BGŻ Integrum Maestro dla młodzieży Rachunek oszczędn. dla młodzieży 100,00 91,67 70 16 76,45
5. GBW Visa Electron Młodzieżowa ROR 100,00 91,67 35 16 72,95
6. BPH PBK Młodzieżowa karta płatnicza BPH - Visa Sezam Electron Konto BPH Sezam Junior 100,00 79,5 60 25,5 71,88
7. GBG PolCard Bis Idol GBG Konto Duet 100,00 70,63 65 25 68,28
8. PKO BP PKO Graffiti Graffiti Konto Młodego 100,00 78,13 14 21 65,76
9. GBG PolCard Bis Idol GBG Konto Uniwersalne, GBG Konto Kapitał, GBG Konto Optimum, GBG Konto Senior 54,00 70,63 65 25 56,78
10. mBank izzyKARTA izzyKONTO 7,50 72 75 63 54,38
11. BZ WBK Euro<26 Maestro BZ WBK, Euro<26 Visa Electron BZ WBK Konto24, Konto24 X-tra Student, Konto24 Young, Konto24 Plus, Konto24 Prestiż 6,76 72 100 16 47,29
Źródło: Opracowanie własne

Młodzieży polecamy karty Pekao SA, ING Banku Śląskiego i Kredyt Banku.

Przyjmując te same założenia co przy kartach debetowych (zmniejszyliśmy tylko kwotę wypłaty w bankomatach nie należących do wystawcy karty) wytypowaliśmy najlepszą kartę młodzieżową. Nastolatek praktycznie może stać się posiadaczem każdej karty debetowej, jaka jest na rynku, jeśli zgodzi się na to jego rodzic. Ale w tym rankingu wzięliśmy pod uwagę tylko karty przeznaczone dla młodych ludzi.

Okazało się, że najlepszą debetową kartę młodzieżową oferuje Pekao SA. Jest to Maestro Junior i OK. O zwycięstwie tych kart zdecydował brak opłat za posługiwanie się nimi oraz stosunkowo duże bezpieczeństwo.

Dobrze wypadła karta Maestro Luz ING Banku Śląskiego. W łącznej klasyfikacji otrzymała zaledwie 2 punkty mniej niż karty Pekao SA. Jej zaletą - w porównaniu z ofertą Pekao SA - jest wyższy dzienny limit na transakcje w bankomatach (1 tys. zł) i niższa prowizja za korzystanie z bankomatów zagranicznych. Pod względem bezpieczeństwa najlepiej w tym zestawieniu została oceniona Visa Electron Kredyt Banku. Bank przejmuje bowiem odpowiedzialność za transakcje przeprowadzone przez niepowołaną osobę na 24 godziny przed zastrzeżeniem karty. Ochroną objęte są wszystkie transakcje z wyjątkiem tych przeprowadzonych przy użyciu kodu PIN (jest tak we wszystkich bankach). Pakiet ubezpieczeniowy obejmuje również rabunek gotówki pobranej z bankomatu i zakupy opłacone kartą.

Obciążeniowe - Rozliczenie raz w miesiącu

Kredyt na 30 dni

RANKING PODSTAWOWYCH WERSJI KART OBCIĄŻENIOWYCH
Pozycja
w rankingu
Bank Nazwa karty Rachunek, do którego karta jest wydawana Opłaty
podsta-wowe
Opłaty za
wypłaty
w banko-macie
Opłaty za
transakcje
bezgotów-kowe
Limity Bezpie-
czeństwo
RAZEM
(maks. 100 pkt.)
1. Deutsche Bank 24 Visa Classic PCK Konto osobiste 81,64 70,42 60 66 100 77,31
2. Deutsche Bank 24 Visa Classic Konto osobiste 40,82 70,42 60 66 100 69,15
3. ING Bank Śląski Visa Classic charge Konto z Lwem Studenta 100,00 63,09 60 100 16 63,62
4. Kredyt Bank Visa Classic, MasterCard Ekstrakonto 57,14 61,28 60 54 76 62,78
5. Pekao SA Pekao Shell Eurokonto Plus, VIP, Prestiż, WWW 21,06 63,09 100 39 57 56,93
6. ING Bank Śląski Visa Classic charge Konto z Lwem pozostałe 50,00 63,09 60 100 16 53,62
7. Pekao SA Eurokarta, Visa Concerto Eurokonto Plus, VIP, Prestiż 40,00 63,09 60 39 57 52,72
8. Fortis Bank Visa Classic Pakiet Srebrny, Złoty, Złoty VIP, ewentualnie ROR 40,00 46,91 100 43,8 35 52,70
9. Pekao SA Eurokarta, Visa Concerto Eurokonto Standard i WWW 40,00 63,09 60 34,2 57 52,00
10. Bank Ochrony Środowiska EC/MC Standard Ekokonto 58,33 95 60 50 5 51,42
11. Pekao SA Eurokarta, Visa Concerto Eurokonto Akademickie 40,00 63,09 60 15 57 49,12
12. LG Petro Bank EuroCard/MasterCard Silver LG Konto Standard, LG Konto Silver, LG Konto Gold 50,00 59,21 100 26 2 46,24
13. BGŻ Visa Classic ROR 68,57 64,03 60 48 1 45,97
14. BPH PBK PBK Univers Konto BPH Sezam, Konto BPH Złoty Sezam, Konto BPH Srebrny Sezam, Konto BPH Sezam Student 50,00 47,67 54,54 53,2 25,5 44,80
15. Gospodarczy Bank Wielkopolski Eurocard/MasterCard Standard ROR 50,00 72,36 60 27,4 15 44,33
16. Gospodarczy Bank Wielkopolski Visa Classic* ROR 50,00 72,11 60 27,4 15 44,28
17. PKO BP Karta PKO Visa Classic Superkonto, Superkonto Student, Złote Konto 66,66 65,01 60 33 2 43,78
18. BPH PBK BPH - EC/MC Standard ROR 50,00 47,67 54,54 44,4 25,5 43,48
19. Invest-Bank Invest-Bank MasterCard FIFA 2002** Invest-Konto MM, Invest-Konto Komfort 44,44 59,68 60 27 11 39,62
20. Invest-Bank Invest-Bank Eurocard/MasterCard Affinity Invest-Konto MM, Invest-Konto Komfort 50,00 59,68 40 30 11 37,19
*karta będzie w ofercie banku od 1 lipca 2002 r.
**wnioski o wydanie karty można składać do 30 września 2002 r.
Źródło: Opracowanie własne

Zwyciężyły karty Deutsche Bank 24. Dobrze wypadła też karta ING Banku Śląskiego.

Najlepsze karty obciążeniowe proponuje Deutsche Bank 24. W porównaniu z kartami obciążeniowymi innych banków są one najbardziej bezpieczne. Klient odpowiada - niezależnie od tego, kiedy zgłosi kradzież karty - tylko do 200 zł. Ochroną nie są objęte transakcje z użyciem kodu PIN. Karty Deutsche Bank 24 zdobyły też maksymalną liczbę punktów za koszty korzystania z bankomatów - jeśli są to urządzenia należące do DB24 lub sieci Euronet, klient płaci 2,5 proc., nie mniej niż 4 zł, zaś w przypadku innych bankomatów 2,5 proc., nie mniej niż 6 zł. Konkurenci przeważnie każą sobie płacić co najmniej 3 proc., minimum 4 zł karty.

Natomiast mankamentem kart tego banku jest 1-proc. prowizja za transakcje bezgotówkowe. Żadnej prowizji nie muszą płacić posiadacze np. karty Shell wydawanej przez Pekao SA, a od lipca - także kart obciążeniowych Fortis Banku (uwzględniliśmy to w rankingu). Obie te karty są jednak droższe i słabiej zabezpieczone.

Na drugim miejscu w rankingu kart obciążeniowych znalazł się produkt ING Banku Śląskiego. Jest to karta najtańsza i z najwyższymi limitami. Opłata za jej wydanie wynosi w pierwszym roku posiadania tylko 20 zł, a maksymalny limit miesięczny może sięgać nawet 25 tys. zł.

Jest tylko jedno ale... Zwyciężyła wersja karty dostępna dla posiadaczy rachunku akademickiego. Karta przeznaczona dla pozostałych klientów zajmuje w naszym rankingu szóstą pozycję, bo trzeba więcej zapłacić za jej wydanie.

Dobry wynik uzyskały: Visa Classic i MasterCard wydawane przez Kredyt Bank. Znalazły się na trzeciej pozycji. Co prawda, w żadnej kategorii nie zdobyły maksymalnej liczby punktów, ale zawsze były powyżej przeciętnej.

Kredytowe - Możesz nie zapłacić odsetek

Dla rozrzutnego i oszczędnego

RANKING PODSTAWOWYCH WERSJI KART KREDYTOWYCH
Pozycja
w rankingu
Bank Nazwa karty (system) Opłaty
podsta-wowe
Limity Maksy-malna
liczba dni
darmo-wego kredytu
Koszty kredytu Bezpie-
czeństwo
RAZEM
(maks. 100 pkt.)
1. BPH PBK BPH PBK - Visa Credit Silver, BPH PBK - Eurocard/MasterCard Silver 37,60 45 88,24 88,63 83 70,39
2. Lukas Bank Visa Classic 47,58 21,5 98,04 76,98 83 68,50
3. Bank Zachodni WBK Karta kredytowa Visa Classic BZ WBK, Karta kredytowa Visa Classic "300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego" 42,75 22,5 100,00 75,93 75 65,86
4. Pekao SA Visa Pekao Qualiflyer 26,60 90 88,24 70,19 58 65,01
5. Bank Zachodni WBK Karta kredytowa VISA Classic BZ WBK IDEA Profit 35,14 23,5 100,00 75,93 75 64,49
6. Millennium Karta kredytowa Millennium American Express 18,86 61 98,04 69,70 70 63,97
7. Raiffeisen Bank Visa Classic 35,53 23 100,00 72,83 75 63,87
8. Millennium Karta Kredytowa Millennium Visa Classic 20,31 61 98,04 69,70 65 63,01
9. Citibank Visa Citibank Elle 31,00 25 88,24 70,63 84 62,72
10. Citibank MasterCard Citibank Silver 35,53 25 88,24 61,69 84 61,84
11. Citibank Visa Citibank Silver, Visa Citibank Era Silver 37,60 25 88,24 59,45 84 61,81
12. GE Capital Bank Visa Electron 100,00 62 0,00 83,17 20 50,93
13. Pekao SA Partner (EC/MC) 57,71 11,5 0,00 94,32 58 46,63
14. GE Capital Bank Visa Classic 52,14 64 0,00 84,56 30 44,44
15. ING Bank Śląski Karta kredytowa Visa Electron 41,00 30 0,00 85,35 21 35,02
16. Kredyt Bank Visa Electron Żagiel 34,35 16,07 0,00 77,79 21 30,09
Źródło: Opracowanie własne

Wygrały karty BPH PBK, drugie miejsce zajęła propozycja Lukas Banku, a trzecie - BZ WBK.

Oceniając karty kredytowe założyliśmy, że dla klienta tak samo ważna jest roczna opłata za wydanie karty, jak i maksymalna liczba dni, kiedy kredyt może być nieoprocentowany, oraz takie parametry jak wielkość minimalnej spłaty i oprocentowanie kredytu. Nawet jeśli ktoś chce zawsze w terminie regulować całość zadłużenia, czasami może okazać się to niemożliwe i trzeba będzie zapłacić odsetki.

Najlepszymi kartami kredytowymi są: Visa Classic i MasterCard BPH PBK. Swoją pozycję zawdzięczają bardzo dużej liczbie punktów za koszty kredytu, którego oprocentowanie - w przypadku transakcji bezgotówkowych - wynosi tylko 22,9 proc. w skali roku. Karty te są godne polecenia przede wszystkim tym, którzy z góry wiedzą, że nie zawsze zdołają uregulować całe zadłużenie w wyznaczonym przez bank terminie.

Drugą pozycję zajęła Visa Classic Lukas Banku. Kosztuje ona mniej niż karty BPH PBK, maksymalny okres, kiedy kredyt może być nieoprocentowany, wynosi 50 dni, ale stopa procentowa jest wyższa - 29,90 proc. w skali roku. Karta ta jest więc dobra dla osoby, która zawsze będzie mogła spłacać całe zadłużenia w terminie.

Alternatywą dla oferty Lukas Banku jest Visa Classic BZ WBK, która zajęła w rankingu trzecią pozycję. Dostała mniej punktów za opłaty związane z jej wydaniem - co prawda w pierwszym roku zapłacimy za nią mniej niż za kartę Lukas Banku, ale później jest droższa. Warto wspomnieć, ze posiadacze e-Konta Pro w Lukas Banku pierwszą kartę kredytową mogą otrzymać za darmo.

Bardzo źle w rankingu wypadły karty, którymi zaciągamy kredyt zawsze oprocentowany (nawet jeśli w terminie spłacimy cały dług). Nie pomogła im duża liczba punktów za koszty wydania i koszty kredytu.

Prestiżowe - Wyższa opłata za wydanie, duży limit i większa funkcjonalność

Gdybyś był bogaty

RANKING PRESTIŻOWYCH KART KREDYTOWYCH
Pozycja
w rankingu
Bank Nazwa karty (system) Opłaty
podsta-wowe
Limity Maksy-malna
liczba dni
darmo-wego kredytu
Koszty kredytu Bezpie-
czeństwo
RAZEM
(maks. 100 pkt.)
1. Raiffeisen Bank Visa Platinum 100,00 60,9 100,00 82,10 100 90,56
2. BZ WBK Karta kredytowa VISA Gold BZ WBK 80,00 15,75 100,00 82,19 95 78,55
3. Bank Przemysłowo-Handlowy PBK BPH PBK - Visa Credit Gold, BPH PBK - EuroCard/MasterCard Gold 72,80 18 88,24 90,00 83 73,66
4. Raiffeisen Bank Visa Gold 67,14 15,6 100,00 82,10 80 72,19
5. Millennium Złota karta kredytowa Millennium Visa 52,80 60,45 98,04 71,07 70 70,95
6. Citibank MasterCard Citibank Gold 65,52 15 88,24 68,47 84 67,70
7. Citibank Visa Citibank Gold, Visa Citibank Era Gold 65,52 15 88,24 65,98 84 67,20
8. Millennium Złota karta kredytowa Millennium American Express 33,00 60,15 98,04 71,07 70 66,94
9. Pekao SA Visa Platinum 18,86 100 82,35 75,52 63 66,10
10. Pekao SA World Signia (EC/MC) 14,66 100 82,35 75,52 63 65,26

RANKING PRESTIŻOWYCH KART OBCIĄŻENIOWYCH
Pozycja
w rankingu
Bank Nazwa karty Rachunek, do którego karta jest wydawana Opłaty
podsta-wowe
Opłaty za
wypłaty
w banko-macie
Opłaty za
transakcje
bezgotów-kowe
Limity Bezpie-
czeństwo
RAZEM
(maks. 100 pkt.)
1. Kredyt Bank Visa Platinum Ekstrakonto VIP i Elita 18,46 90,00 100,00 76,67 85 74,44
2. Deutsche Bank 24 Visa Gold Konto osobiste 66,66 44,72 60,00 38,67 100 65,08
3. Kredyt Bank Visa Gold Ekstrakonto VIP i Elita 48,00 54,00 100,00 20,07 80 63,41
4. Pekao SA Złota Pekao Shell (bez pakietu usług dodatkowych) Eurokonto VIP i Prestiż 70,58 39,70 100,00 52 51 62,61
5. Pekao SA Visa Concerto Złota (bez pakietu usług dodatkowych), Złota Eurokonta (bez pakietu usług dodatkowych) Eurokonto VIP i Prestiż 100,00 39,70 60,00 52 51 60,49
6. BPH PBK Diners Club ROR 60,00 30,68 80,00 61,6 55 57,13
7. Pekao SA Złota Pekao Shell Eurokonto VIP i Prestiż 41,38 39,70 100,00 52 51 56,77
8. BPH PBK BPH - EC/MC Gold Konto Srebrny Sezam, Złoty Sezam 48,00 30,01 54,54 76,67 50 50,51
9. BPH PBK PBK Univers Gold ROR, rachunek a'vista w zł 48,00 30,01 54,54 28,67 78 50,31
10. Pekao SA Visa Concerto Złota, Złota Eurokonta Eurokonto VIP i Prestiż 48,00 39,70 60,00 52 51 50,09
11. BPH PBK BPH - Visa Gold Konto Srebrny Sezam, Złoty Sezam 48,00 30,01 54,54 100 25,5 47,89
12. ING Bank Śląski Eurocard/MasterCard Gold charge Konto z Lwem Prestiż i Private Banking 52,18 39,70 60,00 90 16 47,88
13. BGŻ Złota karta Eurocard/MasterCard ROR 66,66 40,30 60,00 23,67 40 46,94
14. Fortis Bank Visa Gold Pakiet Złoty, Złoty VIP, ewentualnie ROR 48,00 24,26 100,00 15,33 35 45,50
15. BOŚ EC/MC Standard Gold Ekokonto 70,00 73,44 60,00 12,67 1 42,84
16. LG Petro Bank Eurocard/MasterCard Gold LG Konto Standard, LG Konto Silver, LG Konto Gold 48,00 37,50 100,00 23,67 6 42,15
17. PKO BP Karta PKO Visa Gold Złote Konto 48,00 40,91 60,00 25,33 26 40,08
Źródło: Opracowanie własne

Najlepszą prestiżową kartą obciążeniową jest Visa Platinum Kredyt Banku, a kredytową - Visa Platinum Raiffeisen Banku.

Karty te są przeznaczone tylko dla klientów o bardzo wysokich dochodach, objętych programami private banking. Osoby zarabiające mniej (ale też dużo w porównaniu z przeciętną), mogą wystąpić o kartę obciążeniową Visa Gold Deutsche Bank 24 lub kredytową Visę Gold BZ WBK. Aby otrzymać je, trzeba mieć co najmniej 5 tys. zł dochodu netto miesięcznie. Deutsche Bank 24 dodatkowo stawia warunek, że klient musi mieć konto w tym banku przez minimum trzy miesiące. Czas oczekiwania na wydanie karty można skrócić przedkładając historię rachunku z innego banku.

JAK POWSTAŁY RANKINGI

Badanie kart płatniczych zostało przeprowadzone na przełomie maja i czerwca tego roku. Rozesłaliśmy ankiety do około 40 banków. Odpowiedzi nadesłało 26 banków.

Na podstawie wypełnionych ankiet przygotowaliśmy sześć rankingów:

 • kart debetowych dla osób pełnoletnich;
 • kart debetowych dla młodzieży;
 • podstawowych wersji kart obciążeniowych;
 • prestiżowych kart obciążeniowych;
 • podstawowych wersji kart kredytowych;
 • prestiżowych kart kredytowych.

W rankingu nie uwzględniliśmy kart bankomatowych, kart tylko z funkcją płatniczą oraz kart wirtualnych.

Karty debetowe ocenialiśmy na podstawie czterech kryteriów, a obciążeniowe i kredytowe - na podstawie pięciu. Za każde kryterium karta mogła otrzymać maksymalnie 100 punktów. Najwięcej punktów uzyskiwała karta, która w danej kategorii była najlepsza.

Kolejność kart w każdym rankingu zależała od całkowitej liczby zdobytych punktów, po uwzględnieniu wag przypisanych do poszczególnych kryteriów. Wagi te były różne dla każdego rodzaju kart - dostosowaliśmy je do funkcji kart.

Co o tym sądzicie

Czekamy na państwa uwagi dotyczące rankingu kart płatniczych. Z pewnością wykorzystamy je przy następnej ocenie kart i w innych publikacjach. Uwagi prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: p.blajer@rp.pl

Rankingi przygotował Paweł Blajer

Za co przyznawaliśmy punkty w rankingach

KRYTERIA OCENY I WAGI
Karty debetowe
Kryterium oceny Waga kryterium
Podstawowe opłaty związane z wydaniem karty 20%
(opłata roczna za korzystanie z karty lub za pierwszy rok posiadania, opłata za wydanie kolejnej karty lub za kolejny rok posiadania, miesięczna opłata za korzystanie z karty)
Opłaty za transakcje w bankomacie 45%
(prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie wystawcy karty lub bankomacie wskazanym przez bank, możliwość bezpłatnej wypłaty środków, prowizja za wypłatę 100 zł i 1 tys. zł w bankomacie krajowym innego banku, prowizja za wypłatę równowartości 100 zł i 1 tys. zł w walucie obcej w bankomacie zagranicznym). W przypadku kart młodzieżowych nie brano pod uwagę kosztów wypłaty 1 tys. zł w bankomacie krajowym obcego banku i równowartości 1 tys. zł w bankomacie zagranicznym
Limity 15%
(maksymalny dzienny limit wypłat w bankomacie, maksymalny dzienny limit transakcji bezgotówkowych)
Bezpieczeństwo 20%
(jaki czas przed zastrzeżeniem karty bank przejmuje odpowiedzialność za nielegalne transakcje bezgotówkowe, całkowita kwota transakcji, do jakiej bank przejmuje odpowiedzialność za operacje przed zastrzeżeniem, opłata za zabezpieczenie transakcji przed zastrzeżeniem, opłata za zastrzeżenie karty)
Karty obciążeniowe
Podstawowe opłaty związane z wydaniem karty 20%
(opłata roczna za korzystanie z karty lub za pierwszy rok posiadania, opłata za wydanie kolejnej karty lub za kolejny rok posiadania, miesięczna opłata za korzystanie z karty)
Opłaty za transakcje w bankomacie 20%
(prowizja za wypłatę 100 zł i 1 tys. zł w bankomacie wystawcy karty lub bankomacie wskazanym przez bank, prowizja za wypłatę 100 zł i 1 tys. zł w bankomacie krajowym innego banku, prowizja za wypłatę równowartości 100 zł i 1 tys. zł w walucie obcej w bankomacie zagranicznym)
Opłata za transakcje bezgotówkowe 20%
(prowizja za zakupy o wartości 1 tys. zł w kraju i za granicą)
Limity 15%
(maksymalny dzienny limit wypłat w bankomacie, maksymalny miesięczny limit globalny)
Bezpieczeństwo 25%
(jaki czas przed zastrzeżeniem karty bank przejmuje odpowiedzialność za nielegalne transakcje bezgotówkowe, całkowita kwota transakcji, do jakiej bank przejmuje odpowiedzialność za operacje przed zastrzeżeniem, opłata za zabezpieczenie transakcji przed zastrzeżeniem, opłata za zastrzeżenie karty)
Karty kredytowe
Podstawowe opłaty związane z wydaniem karty 20%
(opłata roczna za korzystanie z karty lub za pierwszy rok posiadania, opłata za wydanie kolejnej karty lub za kolejny rok posiadania, miesięczna opłata za korzystanie z karty, konieczność otwarcia rachunku)
Maksymalny okres nieoprocentowanego kredytu w przypadku transakcji bezgotówkowych 20%
Koszty kredytu 20%
(minimalna kwota spłaty w przypadku zadłużenia wynoszącego 100 zł i 5 tys. zł, oprocentowanie kredytu w skali roku); w przypadku kart prestiżowych nie brano pod uwagę wysokości minimalnej spłaty, gdy zadłużenie wynosi 100 zł
Limity 15%
(maksymalny dzienny limit wypłat w bankomacie, maksymalny miesięczny limit na transakcje bezgotówkowe)
Bezpieczeństwo 25%
(jaki czas przed zastrzeżeniem karty bank przejmuje odpowiedzialność za nielegalne transakcje bezgotówkowe, całkowita kwota transakcji, do jakiej bank przejmuje odpowiedzialność za operacje przed zastrzeżeniem, opłata za zabezpieczenie transakcji przed zastrzeżeniem, opłata za zastrzeżenie karty)

Źródło (artykuł, tabele i wykresy): "Rzeczpospolita" z 27 czerwca 2002, dodatek "Moje pieniądze"

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.