BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Nagrody

“Bank roku 2012” według International Financing Review

International Financing Review (IFR), wiodący magazyn branży finansowej Thomson Reuters, przyznał BNP Paribas - jednej z największych instytucji finansowych na świecie - tytuł „Banku roku 2012.” Nagrody IFR to główny wyznacznik globalnej doskonałości w finansach a tytuł „Banku roku" to najwyższe przyznawane wyróżnienie.

Matthew Davies, redaktor naczelny IFR, tak uzasadnił przyznanie nagrody BNP Paribas: – Nie jest dla banku sprawą łatwą zmniejszyć wskaźnik ogólnego zadłużenia, wzmocnić pozycję kapitałową, zapewnić dostęp do alternatywnych źródeł finansowania i przeprowadzić zmiany strategiczne. Tym trudniej jest to uczynić nie zapominając o podstawowej działalności. A właśnie tego dokonał BNP Paribas w roku 2012.

Oprócz tytułu „Banku roku”, BNP Paribas uzyskał miano Euro Bond House oraz Investment-Grade Corporate Bond House. IFR docenił w tej kategorii kompetencje BNP Paribas w obszarze rynków dłużnych instrumentów finansowych.

Nagroda „Banku roku 2012” ponownie potwierdza siłę zrównoważonego i zróżnicowanego modelu biznesowego BNP Paribas. Opiera się on na silnych fundamentach bankowości detalicznej obejmującej Europę, Amerykę Północną oraz rynki wschodzące, jak również nagradzanej bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, zajmującej czołowe pozycje na rynkach kapitałowych w zakresie doradztwa i finansowania. BNP Paribas to także solidne kompetencje w bankowości prywatnej, zarządzaniu aktywami, obsłudze papierów wartościowych, ubezpieczeń i nieruchomości - w ramach działalności Investment Solutions (rozwiązania inwestycyjne). Ostatnio BNP Paribas został również uznany bankiem numer jeden indeksu społecznej odpowiedzialności biznesu Vigeo World 120.

Odbierając nagrodę Jean-Laurent Bonnafé, prezes zarządu (CEO) BNP Paribas, podziękował IFR, klientom współpracującym z bankiem, a także wszystkim pracownikom.

BNP Paribas jest obecnie jednym z wiodących banków globalnych o najwyższej kapitalizacji, który nieprzerwanie generuje zyski od momentu swego powstania – powiedział Jean-Laurent Bonnafé. – Umożliwia to nam dalszy rozwój i świadczenie najwyższej jakości usług klientom na całym świecie.

 

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.