BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Nagrody

Nagroda EBOiR dla BNP Paribas Banku

Bank BNP Paribas został wyróżniony przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju za wspieranie prywatnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ich przedsięwzięciach na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz zastosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Nagroda EBRD Sustainability Award, przyznawana jest instytucjom współpracującym z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju za osiągnięcia w obszarze ochrony środowiska i promowanie zrównoważonego rozwoju. Podczas odbywającego się w Warszawie w dniach 14 – 15 maja XXIII Dorocznego Walnego Zgromadzenia Rady Gubernatorów EBOiR i towarzyszącego mu Forum Biznesowego, nagroda EBRD Sustainability Award 2014 została wręczona prezesowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska Fredericowi Amoudru.

PolSEFF to program EBRD w zakresie finansowania rozwoju energii zrównoważonej w Polsce, z linią kredytową o wartości 190 milionów euro. BNP Paribas Bank Polska dołączył do niego w styczniu 2011 roku, jako jedna z pierwszych instytucji finansowych. Przyznana bankowi linia kredytowa o wartości 30 milionów euro została w całości wykorzystana, a z kredytu i leasingu energooszczędnego skorzystało ok. 300 małych i średnich przedsiębiorstw, finansując 304 własnych projektów inwestycyjnych wartych w sumie 35,7 miliona euro.

Współpraca z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju jest jednym z kilku obszarów promowania zrównoważonego rozwoju przez BNP Paribas Bank Polska. W 2013 roku bank wdrożył politykę społecznej odpowiedzialności w biznesie, która wspiera finansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska i ogranicza możliwości finansowania projektów społecznie bądź środowiskowo wrażliwych.

 

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.