BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Nagrody

BNP Paribas Bank Polska otrzymał certyfikat „HR Najwyższej Jakości”

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami przyznało bankowi BNP Paribas certyfikat „HR Najwyższej Jakości”. Certyfikat otrzymują firmy stosujące praktyki i narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim zgodne z najwyższymi standardami.

Procedura certyfikacyjna stosowana przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami opiera się na obiektywnym badaniu, podczas którego analizowana jest polityka zarządzania kapitałem ludzkim w danej firmie. Weryfikowane są m.in. takie obszary HR jak: rekrutacja, szkolenia i rozwój, motywacja i wynagradzanie, ocena pracownicza, komunikacja wewnętrzna, czy struktura zatrudnienia.

Bank BNP Paribas Polska pozytywnie przeszedł proces weryfikacyjny i znalazł się w tym roku w gronie 31 firm wyróżnionych certyfikatem „HR Najwyższej Jakości”. Wręczenie certyfikatu oraz statuetki odbyło się 11 września 2014 r. podczas uroczystej gali zorganizowanej przez PSZK.

Otrzymany certyfikat potwierdza, że polityka zarządzania kapitałem ludzkim w banku spełnia najwyższe standardy rynkowe. To także motywacja, aby dalej podnosić standardy zarządzania, ponieważ rozumiemy, że to ludzie stanową najcenniejszy kapitał firmy.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.