BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Nagrody

Fortis Bank najlepszym bankiem w Polsce

 Fortis Bank Polska zajął I miejsce  w kategorii "banki uniwersalne" w rankingu "50 największych banków w Polsce 2007" przeprowadzonym przez "Miesięcznik Finansowy BANK".

Banki zostały ocenione w rankingu zestawiającym pozycję ekonomiczną i rozwój na rynku finansowym w ciągu ostatnich 2 lat.

Redakcja miesięcznika wraz z zespołem analityków finansowych, przy ocenie wyników i pozycji bilansowych banków badała wielkość aktywów największych banków, dynamikę ich zmian, wielkość funduszy własnych, przychodów i wynik finansowy, dochody i koszty działania, efektywność kadry zarządzającej, portfel kredytów i pożyczek oraz inwestycji, a także depozyty i zobowiązania wobec banków. W zestawieniu wzięto również pod uwagę efektywność banków, wyliczoną na podstawie zwrotu na kapitale i aktywach oraz relację kosztów działania do dochodów.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.