BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Nagrody

Fortis Bank Polska laureatem IV edycji Programu Inwestor w Kapitał Ludzki

Parkiet

11 października 2005 r. Fortis Bank został uhonorowany godłem Inwestor w Kapitał Ludzki - wyróżnieniem przyznawanym firmom, które wykazują szczególną troskę o swoich pracowników.

Założeniem programu Inwestor w Kapitał Ludzki jest wyłonienie firm realizujących działania, których celem jest rozwój kapitału ludzkiego oraz dbałość o dobre relacje z pracownikami.

Program ma charakter ogólnopolski i przeprowadzany jest co roku od 4 lat. Jest to część większej inicjatywy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz Instytutu Zarządzania mającej na celu propagowanie nowoczesnego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi.

Przedsiębiorstwa i instytucje przystępujące do programu ocenione zostały na podstawie wyników ankiety samooceny oraz badania pracowników. W Fortis Banku badanie zostało przeprowadzone w krakowskiej centrali oraz w oddziale w Częstochowie. W kapitule oceniającej wyniki ankiet byli przedstawiciele wyższych uczelni, instytucji i firm z branży zarządzania zasobami ludzkimi.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.