BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Nagrody

Zwycięzca rankingu rachunków online dwutygodnika Komputer Świat w kategorii Jakość

e-Pakiet Fortis Bank Polska SA zwyciężył w teście rachunków online przygotowanym przez dwutygodnik Komputer Świat nr 22/2003 (grudzień 2003) w kategorii Jakość. W rankingu oceniano: łatwość i czas założenia konta, jego bezpieczeństwo, koszty korzystania z rachunku, ofertę banku, funkcjonalność systemu bankowości elektronicznej oraz usługi związane z transferem pieniędzy.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.