BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Nagrody

Fortis Bank Polska finalistą konkursu Lider Informatyki 2003

Fortis Bank Polska jest finalistą konkursu Lider Informatyki 2003 w kategorii 'finanse i bankowość'. Jury konkursu przyznało bankowi tytuł "w uznaniu dla osiągnięć uzyskanych dzięki zastosowaniu technologii informatycznych".

Konkurs "Lider Informatyki" organizowany od 1997 roku z inicjatywy Tygodnika Menadżerów i Informatyków "Computerworld". Nagradza te firmy, które dzięki wykorzystaniu technologii informatycznych wzmocniły swoją konkurencyjność rynkową, zwiększyły zyski finansowe oraz podniosły stopień zadowolenia klientów.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.