BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Nagrody

Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców 2001Fortis Bank Polska został ponownie uhonorowany godłem "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców" i dodatkowo "Wyróżnieniem specjalnym dla banku najbardziej lubianego przez swoich klientów". Statuetkę konkursu, czyli złote jabłko wraz z wyróżnieniem specjalnym otrzymaliśmy za uzyskanie najwyższych ocen od swoich klientów, co - zdaniem jury - potwierdza utrzymanie bardzo wysokiej jakości obsługi klientów oraz zrozumienie i życzliwość dla problemów przedsiębiorstw.

Nagrody przyznawane były przez Krajową Izbę Gospodarczą wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw i Warszawskim Instytutem Bankowości.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.