BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Nagrody

Fortis Securities w czołówce firm zarządzających aktywami na zlecenie

W zestawieniu wyników zarządzania aktywami po I półroczu 2005 r. opublikowanym w dzienniku Parkiet z dnia 6.08.2005, w kategorii "Portfele zrównoważone" Fortis Securities Polska znalazł się na pierwszym miejscu - osiągnął najwyższą stopę zwrotu. W kategorii "Portfele dłużne - bezpieczne oraz rynku pieniężnego" Fortis Securities zajął czwartą pozycję.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.