BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Nagrody

Najlepsi Pracodawcy 2006

 Fortis Bank Polska jako jedyny bank znalazł się w gronie laureatów konkursu "Najlepsi Pracodawcy 2006" organizowanego przez międzynarodową firmę konsultingową Hewitt Associates. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas uroczystej gali finałowej 23 kwietnia 2007 roku.

W tegorocznej II edycji badania wzięło udział 67 firm, z których wyróżniono 10. Badanie realizowane jest w oparciu o metodologię wypracowaną przez Hewitt Associates. Składa się z 3 części - audytu HR, kwestionariusza kadry zarządzającej oraz badania zaangażowania pracowników. To ono jest głównym kryterium kwalifikacji do grona Najlepszych Pracodawców. Wymagany poziom tego wskaźnika, 60 proc., w tegorocznej edycji badania obok Fortis Banku osiągnęło tylko 5 firm.

Z badania wynika, że pracownicy Fortis Banku są zadowoleni z relacji ze swoimi współpracownikami, atmosfery pracy i wsparcia jakie otrzymują od swoich przełożonych. To co wyróżnia najlepszych pracodawców to między innymi inwestowanie w rozwój pracowników w większym stopniu niż w innych firmach, co również zostało potwierdzone w wynikach tego badania.

Hewitt Associates jest firmą doradczą, liderem w zakresie strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim. Prowadzi konkurs o miano najlepszego Pracodawcy już niemal od 10 lat. W Polsce jest ono realizowane po raz drugi. Swój udział do badania mogą zgłaszać firmy, które zatrudniają ponad 50 pracowników i działają na polskim rynku co najmniej od dwóch lat. W 2006 roku badanie realizowane jest również w 10 innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.