BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Nagrody

Kredyt pod dotację Najlepszym Produktem Finansowym 2004 roku według redakcji BusinessWeek

BusinessWeek w opublikowanym 9 grudnia br. raporcie umieścił kredyt pod dotację Fortis Banku w tzw. Portfelu Roku. Laureatów redakcja wyłoniła w drodze trójstopniowej selekcji. W pierwszym 50 ankiet rozesłano do banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, itp. W drugim etapie wyłonione przez ankiety produkty i usługi były oceniane przez niezależnych ekspertów. W trzecim etapie redakcja poddała pretendentów ocenie pod kątem wiarygodności rynkowej i wyników finansowych.

Kredyt pod dotacje jest częścią szerszego projektu realizowanego przez bank o nazwie "W Unii Europejskiej z Fortis Bankiem". W ramach tego projektu przedsiębiorcy mogą liczyć na to, że pracownicy banku doradzą im z jakiego programu pomocowego skorzystać, kiedy i gdzie złożyć wniosek o unijną pomoc oraz - jeśli jest taka potrzeba - w jaki sposób sfinansować kredytem pozostałą część inwestycji. Silną stroną usługi Fortis Banku w zakresie obsługi unijnych funduszy pomocowych jest możliwość zlecenia przygotowania wniosku o dotację rekomendowanej przez bank wyspecjalizowanej firmie doradczej.

Dodatkowo dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw Fortis Bank organizuje Spotkania Europejskie. Odbywają się one na terenie całego kraju, w miastach, gdzie bank ma swoje oddziały. W trakcie spotkań przedsiębiorcy uczestniczą w prezentacji unijnych programów pomocowych, poznają warunki i procedury ubiegania się o refundację kosztów inwestycji. Uczestnicy otrzymują na zakończenie wydane przez Fortis Bank materiały informacyjne: Przewodnik po programach pomocowych dla MŚP, Przedsiębiorca na rynku Unii Europejskiej, a także książkę "Miliony dla Polski, czyli jak zdobyć unijne dotacje".

Dla starających się o unijną dotację Fortis Bank przygotował specjalną stronę internetową http://www.dotacje.fortisbank.com.pl/ oraz bezpłatny elektroniczny biuletyn.

To właśnie między innymi usługi doradcze towarzyszące kredytowi docenili eksperci, dzięki czemu redakcja BusinessWeeka umieściła kredyt pod dotacje Fortis Banku w tzw. Portfelu Roku. Tworzą go, oprócz Najlepszego Produktu, Najlepszy Fundusz Inwestycyjny, Najlepsza Instytucja Finansowa, Najlepszy Kredyt Hipoteczny, Najlepszy Otwarty Fundusz Emerytalny, Innowacja Roku oraz Najlepszy Menedżer Finansowy.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.