BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Nagrody

Liderzy Indeksu BI-NGO 2008

Fortis Bank Polska SA został uhonorowany tytułem Lidera Indeksu BI-NGO 2008. Tytuł ten przyznawany jest firmom, które najlepiej komunikują o zaangażowaniu społecznym na swoich stronach internetowych. W tegorocznej edycji badania spośród 500 ocenianych stron internetowych, wyróżnienie otrzymało 9 z nich.

Fortis Bank Polska SA dołączył do grona 9 najlepszych wg Indeksu firm.

Celem badania jest coroczne weryfikowanie informacji dotyczących społecznego zaangażowania firm, znajdujących się na stronach internetowych. Jakość komunikowania oceniana jest w pięciu obszarach: przywództwo i polityka firmy; strategia zaangażowania; budowanie relacji; przejrzystość finansowa i mierzenie efektów; komunikowanie. Oceniana firma może uzyskać maksymalnie 15 punktów.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Partnerstwa Biznesu i Organizacji Pozarządowych BI-NGO, działający przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego  w  maju 2008 r. Instytut ocenił strony internetowe znajdujące się na Liście 500 największych firm dziennika „Rzeczpospolita”.

Więcej na stronach Instytutu Partnerstwa Biznesu i Organizacji Pozarządowych BI-NGO  

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.