BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Nagrody

Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców 2000Miło nam poinformować, że Fortis Bank Polska otrzymał godło promocyjne "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców" będące wyróżnieniem za nowoczesne i zindywidualizowane podejście do klienta i bogatą ofertę produktów dostępnych dla małych i średnich firm. Nagrody przyznawane były przez Krajową Izbę Gospodarczą wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw i Warszawskim Instytutem Bankowości.

Według organizatorów konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców" to "bank, który oprócz oferty dopasowanej do sektora MSP zapewnia wysoką jakość obsługi przedsiębiorców, posiada ich istotny udział w grupie swoich klientów, a także dysponuje kadrą mającą przygotowanie i kwalifikacje w zakresie obsługi MSP".

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.