BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Nagrody

Fortis Business Superbrands

Fortis Bank Polska SA został wybrany jedną z najsilniejszych marek biznesowych „Business Superbrands” na rynku polskim.

Fortis to jedna z najsilniejszych i najlepiej rozpoznawanych marek sektora business to business (B2B) w Polsce. Organizacja Superbrands nagradza wybrane marki od 12 lat; a według jurorów tego konkursu, Superbrand – to marka, która osiągnęła najlepszą reputację w swojej dziedzinie. Oferuje konsumentom znaczące emocjonalne bądź korzyści, których konsumenci potrzebują i które rozpoznają.
 
Superbrands debiutowało jako audycja radiowa w BBC London, teraz jest dużym, międzynarodowym przedsięwzięciem. Superbrands działa w 70 krajach i promuje w nich branding, jako jedno z najważniejszych zadań, ale i osiągnięć spółek. Proces selekcji zaczyna się od stworzenia listy ok. 1000 spółek, które zostają wybrane na podstawie niezależnych badań rynkowych. Lista po wstępnej selekcji trafia do Rady Marek, czyli niezależnych sędziów, rekrutujących się ze świata biznesu oraz mediów związanych z gospodarką. W polskiej Radzie zasiedli w tym roku, m.in. Dorota Goliszewska – redaktor naczelna Manager Magazyn, Andrzej Jacaszek – wydawca i dyrektor zarządzający Harvard Business Review, Grzegorz Kiszluk – redaktor naczelny Brief, Jarosław Sroka – redaktor naczelny Gazety Prawnej, Piotr Lemberg – zastępca kierownika działu Gospodarka gazety Dziennik.
 
Organizatorem tegorocznej polskiej edycji konkursu jest agencja New Communications, której prezesem jest Nina Kowalewska-Motlik (pierwsza edycja odbyła się w 2005 r.). W naszym kraju partnerami Superbrands są: Stowarzyszenie ProMarka, Brief, Harvard Business Review.

 

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.