BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Nagrody

Bank dla Biznesmena 2001

Fortis Bank Polska SA stale ulepsza swoją ofertę dążąc do tego aby była ona lepiej dopasowana do potrzeb Klientów. Cieszy nas iż znalazło to uznanie w oczach jurorów tegorocznej edycji rankingu "Bank dla Biznesmena" organizowanej przez Miesięcznik Businessman Magazine, którzy przyznali Fortis Bankowi 2. miejsce.

"(...)przyklaskujemy dawnemu Pierwszemu Polsko-Amerykańskiemu Bankowi, który od kilku lat stale ulepsza swoją ofertę. W tym roku eksperci ocenili ją tylko o niespełna 20 punktów gorzej od lidera. Fortis Bank udowodnił, że do stworzenia bardzo dobrej propozycji obsługi firmowych finansów nie potrzeba setek oddziałów i tysięcy pracowników." tak organizatorzy napisali o nagrodzonej ofercie.

W rankingu oceniana była przede wszystkim merytoryczna zawartość oferty, jasność sformułowań, nowoczesność produktów i technologii, jakość doradztwa finansowego i adekwatność oferty do skali działania firmy. Brano pod uwagę również dostępność usług okołobankowych i usług dla kadry kierowniczej obsługiwanej firmy. Oferty oceniali eksperci - w większości właściciele i zarządzający firmami średniej wielkości.

  Bank dla Biznesmena 2001 pkt.
1. Pekao SA 383,5
2. Fortis Bank 368,0
3. Bank BPH 363,5
4. Powszechny Bank Kredytowy 343,0
5. Bank Handlowy w Warszawie SA 339,5
6. Reiffeisen Bank Polska SA 337,0
7. Bank Śląski SA 317,0
8. Bank Przemysłowy SA 316,5
9. Kredyt Bank SA 305,0
10. Bank Zachodni WBK SA 304,5
11. BGZ SA 304,0
12. BRE Bank 303,5
13. BISE - Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA 299,5
14. Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny SA 294,0
15. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 263,0
16. PKO BP SA 235,0
17. Nordea Bank Polska SA (wcześniej Bank Komunalny w Gdynii) 234,5
18. Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni SA we Wrocławiu 234,0
19. Bank Gospodarstwa Krajowego 216,0
20. Małopolski Bank Regionalny SA 216,0
21. BUD-BANK Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego SA 203,0
22. Górnośląski Bank Gospodarczy SA 190,0
23. Bank Unii Gospodarczej 173,5
24. Bank Pocztowy 167,0

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.