BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Nagrody

"Rzeczpospolita" rekomenduje Fortis Securities

29 lipca 2004 r. w dodatku Moje Pieniądze dziennik "Rzeczpospolita" opublikował artykuł na temat oferty firm zarządzających aktywami.


Akcje najlepsze
W analizowanych przez nas okresach, czyli roku, trzech i pięciu lat, największe zyski przyniosły strategie akcyjne. w czołówce znalazły się przede wszystkim portfele agresywne (nawet 100 proc. aktywów może być ulokowane w akcjach). Po prostu w ostatnim czasie inwestowanie w akcje było najefektywniejsze.
Z naszego zestawienia wynika, że różnice między poszczególnymi portfelami mogą być znaczne. Na przykład, w ciągu ostatnich 12 miesięcy stopa zwrotu najlepszych portfeli akcyjnych wyniosła 60 - 90 proc., a obligacyjnych - średnio zaledwie 3 - 4 proc. Niektóre portfele walutowe przyniosły straty.
W ciągu trzech ostatnich lat kilka firm wypracowało zyski wyraźnie przekraczające 100 proc. w okresie pięcioletnim niekwestionowanym liderem okazał się jeden z portfeli akcyjnych Credit Suisse Asset Management - przyniósł zysk sięgający blisko 220 proc. Podane w tabeli wyniki inwestycyjne należy jednak traktować orientacyjnie. Nadal nie ma bowiem standardu, według którego powinny być prezentowane stopy zwrotu, nie zawsze w ten sam sposób uwzględniane są koszty, poza tym wyniki powinno się rozpatrywać łącznie z ponoszonym ryzykiem.
Warto dodać, że zdecydowana większość portfeli ma lepsze wyniki, niż wynikałoby to ze zmiany odpowiednich benchmarków, czyli wskaźników branych pod uwagę przy porównaniach (mogą nimi być na przykład indeksy giełdowe lub rentowność papierów skarbowych). Świadczy to o tym, że firmy asset management potrafią efektywnie zarządzać powierzonymi im pieniędzmi.

Zyski a ryzyko
Oczywiście, nie można zakładać, że portfele akcyjne zawsze będą przynosić największe zyski. Trzy lata temu, w trakcie bessy na giełdzie, bezkonkurencyjne były strategie obligacyjne. Dlatego tak ważny jest zarówno moment rozpoczęcia, jak i czas trwania inwestycji.
Z reguły, gdy lokujemy pieniądze na nie dłużej niż rok, zdecydowaną większość oszczędności powinniśmy zainwestować stosunkowo bezpiecznie - należy wtedy zdecydować się na obligacje, a jeszcze lepiej - na bezpieczniejsze lokaty rynku pieniężnego. Strategie akcyjne - ze względu na duże ryzyko - powinny być wybierane tylko wtedy, gdy inwestycja jest robiona na co najmniej kilka lat. Zresztą trzeba też pamiętać, że im bardziej agresywna strategia, tym wyższe opłaty (przy dłuższym okresie oszczędzania i potencjalnie większych zyskach ich znaczenie maleje). Przy wysokich sumach inwestycji stawki można negocjować.
Jeśli mamy zaufanie do zarządzającego środkami, możemy zdecydować się na strategię dynamiczną. Wtedy o tym, w co będą inwestowane pieniądze, decyduje zarządzający; wiele zależy więc od jego umiejętności, doświadczenia i wyczucia. Skład portfela może podlegać znacznym wahaniom, ponieważ środki będą przenoszone z jednego segmentu rynku do innego, w zależności od tego, gdzie aktualnie można więcej zarobić. Aby jednak korzystać z takiego sposobu pomnażania oszczędności, trzeba dysponować pokaźną kwotą. w takiej sytuacji warto ustalić z zarządzającym, że jego wynagrodzenie będzie uzależnione od osiągniętego wyniku.

Wybór będzie coraz większy
Dotychczas zarządzanie oszczędnościami indywidualnych klientów nie było zbyt popularne. Obecnie kilka firm dysponujących zezwoleniem próbuje zaktywizować swoją działalność i pozyskać nowych klientów. Powstają też nowe firmy asset management. w najbliższych miesiącach tego typu działalnością zajmą się również towarzystwa funduszy inwestycyjnych, gdyż zezwala na to nowa ustawa.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.