BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Nagrody

Pl@net i BiznesPl@net Liderami Informatyki Instytucji Finansowych

Systemy bankowości internetowej Fortis Banku otrzymały wyróżnienie dla najlepszego projektu informatycznego wdrożonego w 2007 roku w instytucjach finansowych.

Kapituła złożona z przedstawicieli nauki i instytucji branżowych nagrodziła systemy bankowości internetowej Fortis Banku między innymi za ich kompleksowość, funkcjonalności oraz bezpieczeństwo realizowania transakcji internetowych.

W konkursie oceniono 21 projektów zgłoszonych w czterech kategoriach konkursowych.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 13 marca 2008 roku w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

Konkurs realizowany jest od 2002 roku i jego celem jest nagradzanie tych instytucji finansowych, które, zwyciężając z konkurentami swoją nowoczesnością i innowacyjnością, najlepiej wpisują się w rzeczywistość XXI wieku.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.